Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Finansiering av Sociala innovationer

Diarienummer
Koordinator Mikrofonden Sverige ek för
Bidrag från Vinnova 1 622 225 kronor
Projektets löptid december 2018 - december 2020
Status Avslutat
Utlysning Social innovation - temasatsning
Ansökningsomgång Ett stärkt innovationsstöd för social innovation

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet har varit att utveckla räckvidd, arbetssätt, nätverk och tjänster inom mikrofondssystemet, och därmed kunna ge än större och omfattande finansiellt stöd till sociala företag. Genom projektet har 152 sociala företag fått finansiell vägledning och 28 investeringar har godkänts. Mikrofonden har etablerat 25 nya samarbeten med andra organisationer och spridit kunskap om finansiering av sociala innovationer på 39 konferenser/webbinarier. Mikrofondens fond har blivit tre gånger så stor och ökat sin geografiska spridning.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en ökad kännedom om Mikrofonden och social finansiering. Det har i sin tur lett till fler genomförda sociala innovationer och investeringar, vilket förhoppningsvis även på sikt kommer att öka sektorn och dess genererade samhällsnytta. Mikrofonden har även internt stärkt sin kompetens, kunskap, rutiner och arbetssätt, för att kunna erbjuda ett bättre stöd till samhällsentreprenörer. I motsats till de flesta andra riskkapital-fonder så har merparten (61%) av våra investeringar gått till kvinnliga sökande (som representerat föreningar/kooperativ).

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i nära samarbete mellan Mikrofonden Sverige, Mikrofonden Väst, Hela Sverige ska leva, Ekobanken och Coompanion Uppsala. Inledningsvis höll Hela Sverige ska leva i projektledning då Mikrofondens egna kapacitet var för låg. Men genom projektet så har Mikrofondens omsättning och personalstyrka ökat, vilket skapade underlag för att förflytta projektledningen till Mikrofonden Sverige i projektets slutfas.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 februari 2021

Diarienummer 2018-03550

Statistik för sidan