Finansiella ekosystem runt inkubatorer

Diarienummer
Koordinator Science Park Jönköping AB
Bidrag från Vinnova 762 500 kronor
Projektets löptid december 2018 - maj 2020
Status Pågående
Utlysning Inkubationsstöd - Utvecklingsprojekt
Ansökningsomgång Utvecklingsprojekt i inkubatorer - 2017

Syfte och mål

Projektets mål är att skapa ett tydligare kunskapscentrum runt finansiering, både regionalt och nationellt, där vi tillsammans kan ha arbetssätt, metoder, erfarenheter och utbildningar som säkerställer att vi får bättre förutsättningar för att bygga finansiella ekosystem runt de små och medelstora inkubatorerna.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter är bättre förutsättningar för inkubatorer att hitta rätt finansiering till bolagen. Projektet vill även jämna ut förutsättningarna mellan de större och mindre inkubatorerna gällande tillgången till exempelvis riskkapital. Ytterligare effekter är ett ökat samarbete mellan inkubatorer gällande finansieringsfrågor samt ökad generell kunskap inom inkubatorsmiljöerna, bland annat genom utbildningar, samordning och spridning av verktyg, kunskap och erfarenheter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att innefattas av fyra moduler: Genomföra en genomlysning av branschen gällande de inkubatorer och innovationsmiljöer som har egna finansiella produkter; sammanställa och utvärdera dessa med fokus på små och medelstora inkubatorer; hitta paketerade investeringsupplägg som passar olika typer av bolag och entreprenörer samt skapa en långsiktig finansieringsprodukt som har möjlighet att skapa egna såddprodukter i tidiga faser; och slutligen bjuda in till ett ERFA-möte med fokus på finansieringsfrågor för att sprida resultatet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.