Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fashion Tech 2.0

Diarienummer
Koordinator Sturgill & Co. AB
Bidrag från Vinnova 271 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Projektet har levererat prototyper på flera nivåer där slutmålet var utvärderingsbara prototyper av kepsar som går att bära i en riktig miljö samtidigt som man visar rörligt material på kepsarnas display. Detta målet är uppnått och kepsarna används i skrivande stund för att träffa investerare. Pitchmaterial är framställt och en del av detta kan ses i en video som tagits fram för att presentera konceptet. Med hjälp av videon och prototyperna söker vi nu vidare finansiering för fas 2 av projektet.

Resultat och förväntade effekter

Under hösten lanserade vi en landningssida med möjligheter där privatpersoner kunde skriva upp intresse för kepsar och vi har fått 16000 personer som är intresserade. Med den framgången och de nyss färdigställda prototyperna har vi, något försenat, påbörjat arbetet med att hitta investerare. Med hjälp av prototyperna har vi kunnat skapa kvalitativt material för att producera pitch deck och film. De långsiktiga effekterna på ett och fem års sikt är dock svåra att uttala sig om i den stunden som rapporten skrivs.

Upplägg och genomförande

Projektet har fullföljts till stora delar enligt plan men justeringar har gjorts mycket på grund av att kalendertiden för sourcingen var mycket längre än vi kunde förutse samt det faktum att den nya AMOLED-tekniken krävde en mer processorkraft än vi kände till.. Resan till Display Week i Los Angeles och kontakterna vi knöt där visade sig helt avgörande för att vi skulle få köpa displayer. Vår agila approach med veckolånga sprintar har hjälpt oss att tackla förseningarna och gjort tidsmässiga omprioriteringar relativt enkla att implementera.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01158

Statistik för sidan