Fashion Tech 2.0

Diarienummer 2018-01158
Koordinator Sturgill & Co. AB
Bidrag från Vinnova 271 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Under 2017 släppte Pins Collective sin första wearable, Pin One. Det är en MVP (Minimum Viable Product) och de 6 månader som den funnits på marknaden har fungerat som validering och feedback loop på vad användarna förväntar sig av konceptet. Baserat på denna feedback påbörjar vi utvecklingen av version 2.0. Målsättningen är att skapa en modulär och mer allsidig konstruktion som kan bäras på mer än ett sätt samt att sourca en något större och kraftfullare skärm. Projektets mål är att skapa 5-10 prototyper som baseras på delar av tekniken Pin One bygger på.

Förväntade effekter och resultat

Ett år efter projektstart är målsättningen att vara i senare delen av industrialiseringfasen samt påbörjandet av kommersiell lansering. Vi har idag en målsättning för bolaget att ha 15 000 användare i appen som aktiverats via Pin One och kreatörskonton. Under hösten 2018 planerar vi att genomföra en större såddfinansieringsrunda. Att kunna visa upp fungerande visionära prototyper kommer vara väsentligt för att visa på företagets framåtblickande verksamhet.

Planerat upplägg och genomförande

Fas 1 - Detaljerad resurs- och tidsplanering. Sourcing av komponenter som innefattar besök på Display Week,världens största mässa för displayer, i Los Angeles Fas 2 - Prototyputveckling baserat på tidigare elektroniska komponenter samt insourcade komponenter i Fas 2. Tester med att konstruktioner som kan fästas på tyger. Fas 3 - Färdigställande av fungerande prototyp baserat på Pins Collectives processer i app. Fas 4 - Field Tests - utvärdering av prototyper av faktiska användare samt undersöka patentmöjligheter.

Externa länkar

Hemsida för bolaget samt första wearable, Pin One, som släpptes 2017

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.