Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FAS 3 & 4, Prognosstyrd dynamisk vintervägdrift

Diarienummer
Koordinator Svevia AB (publ) - Division Drift, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 944 999 kronor
Projektets löptid april 2019 - oktober 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång Lösningar för en hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Projektets mål var att anpassa och implementera restsaltmodeller i moderna vägväderprognoser i beslutsstödsystem för vinterväghållning. För att kunna utarbeta optimala saltningsstrategier behöver mängden kvarvarande vägsalt från föregående saltningar (restsalt) kunna uppskattas korrekt. Utifrån dessa saltprognoser kan styrfiler till saltspridare genereras av ledningssystemet och skickas till saltspridare så att rätt mängd salt på rätt ställe används. Detta möjliggör att vinterväghållningens fulla besparingspotential via dynamisk prognosstyrning kan realiseras

Resultat och förväntade effekter

NordFoU´s-MORS algoritm för modellering av restsalt på vägbanan har i projektet planenligt integrerats av projektparter i deras beslutsstödsystem för vinterväghållning. Utveckling av styrfilshantering till saltspridare har även tagit fram samt implementerats enligt plan dvs saltspridningen kan automatiseras. Det innebär sammantaget att automatisk saltspridning utgående från verkligt behov kan utföras rent tekniskt samt i högre utsträckning då prognoskvalité från beslutsstödsystemen som innefattar restsaltmodeller förbättrats.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits av DoU-branschen tillsammans med VTI som har varit med och tagit fram restsaltmodeller av internationell toppklass. Projektet har således kunnat stötta vägväderprognosleverantörerna vid implementering samt vid utvecklingen av restsaltsalgoritmerna i deras beslutsstödsystem på avsett vis. Utvecklingsarbetet av styrfilshantering till saltspridare har utförts av Friggeråkers Verkstäder med erfarenhet som saltspridartillverkare och BM System som är systemleverantör av ledningssystem.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 december 2021

Diarienummer 2019-01137

Statistik för sidan