Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fälttest och validering av kolfiberrobot

Diarienummer
Koordinator FEATHERWAY ROBOTICS AB
Bidrag från Vinnova 290 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet handlade om att integrera en potentiell kunds krav och testresultaten från en demonstrator i en specifikation för en nollserierobot. Detta mål har uppfyllts och det finns en tydlig specifikation på vad som behöver ändras för denna. Till största del är dessa krav fokuserade på konstruktionsändringar som ytterligare förstärker demonstratorns konkurrensfördelar gentemot befintliga alternativ.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i en väl fungerande demonstratorrobot för små tillverkande företag. En betydande marknadspotential har tydliggjorts genom att realisera den tekniska idé med lättviktsrobotar som Featherway Robotics har och att integrera vår testkund och andra samtalspartners tankar kring hur flödena omkring CNC maskinen kan förbättras. Vidare har vi fått en mycket god förståelse för de grundläggande kraven och begränsningarna som ställs på hur en uppgift för vår robot ska fångas i ett användbart gränssnitt.

Upplägg och genomförande

Projektet har handlade om tre delar, kravsammanställning och tester, slutsatser och anpassning av design samt ramverk för planering av robotens arbetsuppgifter. Dessa tre arbetspaket har genomförts och avslutats planenligt. Arbetsuppgift ett blev den mest omfattande, det blev alltså snabbt relativt uppenbart vilka anpassningar i konstruktionen som behövde göras på demonstratorn för att den ska gå att sälja till vår testkund och andra framtida kunder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00425

Statistik för sidan