Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Få fler personer ut i arbete genom att ta bort initiala hinder på hundratusentals klassiska jobbannonser

Diarienummer
Koordinator JOBBUDDY AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - november 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med vårt projekt har varit att minska barriärerna för människor att söka nytt jobb. Därför har vårt mål varit att, med hjälp av AI-teknik, omvandla tusentals jobbannonser till enkla frågeformulär istället för att behövas bifoga CV och personligt brev. Vi har med hjälp av projektet kommit så pass långt att vi nu har kunnat utveckla vår system och vår AI-teknik så pass att vi numera har frågeformulär på ett flertal kategorier på hemsidan. Det var vårt stora mål med projektet vilket vi är nöjda att ha uppfyllt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet har hittills varit att vi på relativt kort tid fått in tusentals jobbsökningar med hjälp av dessa frågeformulär. Den feedback vi fått har varit positiv och i linje med det vi önskat - minska barriären att söka jobb. Vi hoppas detta kommer leda till att fler personer som ligger längre från arbetsmarknaden, eller har svårt med språket eller liknande nu enklare kan söka ett jobb på under 1 minut.

Upplägg och genomförande

Våra utvecklare har haft stort fokusera på att färdigställa AI-algoritmen som ska autogenerera unika frågor för respektive jobbannons. Till deras hjälp har vi haft löpande kontakt med våra samarbetspartners för att ständigt förbättra AI-algoritmen och få frågorna så relevanta som möjligt. Här har vi haft mer fokus på utveckling än research, vilket var mer än vad vi trodde från början innan projektet startades.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 mars 2019

Diarienummer 2019-00247

Statistik för sidan