Få ett öga för stålarbete FÖSA

Diarienummer 2018-00785
Koordinator TOBII AB - Tobii Technology AB
Bidrag från Vinnova 2 540 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - augusti 2021
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång 2017-05078-en