Få ett öga för stålarbete FÖSA

Diarienummer 2018-00785
Koordinator TOBII AB - Tobii Technology AB
Bidrag från Vinnova 2 540 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Framtidens kompetensförsörjning i metallindustrin

Syfte och mål

En av de största utmaningarna som tillverkningsindustrin står inför är bristen på kompetens för att möta den högre komplexiteten som dagens och framtidens industriarbete kräver. Syftet är att med hjälp av Tobiis teknologi förbättra utbildningen av ny personal och kunskapsöverföring mellan kollegor för att säkra kunskapsförsörjningen. Målet är att utarbeta en utbildningsmetod som ska fungera som ett tillförlitligt verktyg och hjälpa människor till rätt kompetens på ett snabbt och effektivt sätt.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss en metod för att snabbare träna upp industriarbetare. Som bas för metoden ligger mätningar av uppmärksamhet och beteende som uppvisas av experterna inom sina områden. Inom ramen för projektet ligger också att utvärdera effekten av den metod som framarbetas. Mätningarna syftar även till att synliggöra skillnader i arbetssätt och identifiera förbättringsområden. En förväntad effekt är även att minska kraven på de språkkunskaper som krävs för att lära sig specifika arbetsmoment.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i fyra större arbetspaket (AP) som bygger vidare på varandra. I AP1 kommer grundarbetet med att identifiera yrkeskategorier och uppgifter göras samt en leverans av studiedesign för alla basmätningar. I AP2 genomförs mätningarna enligt utfall i AP1 på tre olika arbetsplatser. I AP3 utarbetas själva utbildningsmomenten enligt lärdomar i AP2. Slutligen i AP4 utförs uppföljningsmätningar för att utvärdera effekten av insatsen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.