Få ett öga för stålarbete FÖSA

Diarienummer 2018-00785
Koordinator TOBII AB - Tobii Technology AB
Bidrag från Vinnova 2 540 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Framtidens kompetensförsörjning i metallindustrin