Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Extraliv! Deltagande design av tillgängliga dataspel

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för data- och systemvetenskap
Bidrag från Vinnova 343 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation

Syfte och mål

PowerUp utmanar normen för vilka som spelar och skapar spel. Syftet är att underlätta för spelföretag att göra spel mer inkluderande samt att uppfylla lagstiftning. Målet är att utveckla ett konceptuellt processtöd för inkluderande spelutveckling med personer med funktionsnedsättningar, dataspelsbranschen och myndigheter.

Resultat och förväntade effekter

Ett förtydligande och bekräftande av problembilden ovan, baserat på synpunkter från deltagarna; tre stora spelstudios samt organisationer med unga med funktionsnedsättningar (inom syn, hörsel och rörelse). Två större spelföretag har hittills skrivit på en avsiktsförklaring att delta i nästa projektsteg, där aktiviteterna grupperats i fem tänkbara arbetspaket. Även Dataspelsbranschen, Sveriges största ungdomsförbund Sverok och Malmö e-sport ingår i en referensgrupp.

Upplägg och genomförande

Projektet introducerades för spelbranschen med ett seminarium vid Nordic Game Conference 2018. Därefter kontaktades en lång rad organisationer och spelföretag samt olika myndigheter för inbjudan till projektets första workshop. En av Sveriges största spelstudios bjöd in till ett möte. Vi deltog också på Game Accessibility Conference #GAConf, för att knyta ytterligare kontakter. Till vår andra workshop hade vi två ytterligare stora spelföretag representerade.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 maj 2018

Diarienummer 2018-01650

Statistik för sidan