Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Extended EV Battery Life: Improving the Value Chain

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE VIKTORIA AB - Göteborg
Bidrag från Vinnova 969 800 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål var att analysera hinder och utmaningar som påverkar en utökad värdekedja för elfordonsbatterier och identifiera lösningar för att hantera dessa utmaningar, främst ur ett affärsmodellsperspektiv. Under projektets gång identifierades och utforskades hinder och möjligheter för utveckling av mer cirkulära affärsmodeller. Projektet bidrar till den cirkulära ekonomin genom konceptualisering av framtida scenarier med värdekedjor som inkluderar second life och högre grad av återvinning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Viktiga hinder och utmaningar som påverkar en utökad värdekedja identifierades och analyserades. Tekniska hinder: låg kunskap om hur batteriet förlorar kapacitet efter 70-80% och avsaknad av standarder för batteriers hårdvara, mjukvara och gränssnitt. Organisatoriska hinder: Osäkerhet i hur producentansvaret ska tolkas i en värdekedja med second life, låg investeringsvilja i såväl second life som återvinning till följd av osäkerhet om framtida batterikemier och prisutveckling på material och nya batterier, låg grad av samarbeten krig second life.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i fyra moduler: 1: Kartlägga nuvarande värdekedjor och affärsmodeller. Detta genomfördes genom litteraturstudier. 2: Utforska hinder och möjligheter. Detta genomfördes genom 20 intervjuer med representanter längs värdekedjan för elfordonsbatterier. Intervjuerna analyserades ur ett affärsmodellsperspektiv. 3: Skapa förbättrade värdekedjor och affärsmodeller. Resultaten från modul 2 diskuterades i två workshops. Resultaten utgör bas för konceptualisering av framtida cirkulära affärsmodeller. 4: Utvärdering medelst cirkularitetsmått.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 september 2017

Diarienummer 2017-03163

Statistik för sidan