Extended EV Battery Life: Improving the Value Chain

Diarienummer 2017-03163
Koordinator RISE VIKTORIA AB - RISE VIKTORIA AB - Göteborg
Bidrag från Vinnova 969 800 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Utredningar och enklare tester

Syfte och mål

I det här projektet utforskas elfordonsbatterier och dess värdekedja med fokus på affärsmodeller, återanvändning och återvinning. Aktörer från biltillverkning, batteriåtervinning och elproduktion samlas för att identifiera hinder och möjligheter att förlänga livslängd, återanvända flera batterier och återvinna mer, och för att hitta vägar mot en utökad elfordonsbatterivärdekedja som inkluderar återanvändnings- och återvinningsfaser.

Förväntade effekter och resultat

Lärdomar från och samarbetet i projektet kan leda till nya affärsmöjligheter för intressenter i elfordonsbatterivärdekedjan. Specifikt kan projektet och dess deltagare förbättra möjligheter till att återanvända flera batterier, återvinna mer och som en möjlig bieffekt, minska kostnader för elfordon. Projektet kan bidra till en övergång till cirkulära affärsmodeller inom fordons- och batterisektorn, med potential att minska resursförbrukning på sikt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet börjar med en kartläggning av nuvarande elfordonsbatterivärdekedjor och affärsmodeller, inklusive återanvändnings-möjligheter. Intervjuer med deltagarna genomförs för att diskutera möjligheten att skapa en elfordonsbatterivärdekedja som inkluderar återanvändnings- och återvinningsfaser samt att identifiera möjliga hinder till en sådan satsning. Två workshops anordnas för att diskutera lösningar för att övervinna hindren och samt att skissa en plan för att uppnå en utökad elfordonsbatterivärdekedja.

Externa länkar

Short summary of project.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.