Evaluation of Nordic Summer Colloquium on Advanced Steels (NSCAS)

Diarienummer 2015-03761
Koordinator Jernkontoret - Triple Steelix
Bidrag från Vinnova 281 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - november 2015
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Syfte och mål

Syftet är att testa och utvärdera om en sommarskola för internationella forskarstuderande väcker intresse och sprider kunskap om företagen i Bergslagen. Sommarskolan NSCAS 2015 avlöpte väl avseende både planering och vetenskapligt/tekniskt innehåll för alla parter. Nya kontakter för forskning och utveckling skapades, såväl som ökad medvetenhet om regionens möjligheter till arbete och bra livskvalitet för välutbildade ingenjörer. Industrins intresse för en fortsättning är stor, och det innebär en stark bas för de två fortsatta åren för utvärdering, där skolan blir 2 veckor.

Resultat och förväntade effekter

Nio internationella forskarstuderande, varav tre kvinnor, besökte fem företag som presenterade & visade sin verksamhet och utveckling genom föredrag, diskussioner och guidning på utvecklingslaboratorier och i produktion. Studenterna uppfyllde kraven för deltagande och kunskap efter genomförd kursvecka. Den positiva effekten att sprida budskapet om en attraktiv region för ingenjörer lyckades och företagens mål att undersöka om internationella studenter med relevant bakgrund är en målgrupp för rekrytering. Utvärderingen gav 4,6 av 5 för veckan som helhet.

Upplägg och genomförande

Programmet omfattar många olika aktiviteter för att ge en så bra bild som möjligt av företagen i regionen och ge studenterna möjlighet att visa sina forskningsprojekt. Utvärderingen visar att programmet var för kompakt och att mer tid bör läggas på att visa historik kring järnhanteringen i regionen, omgivningar och berätta om arbetsvillkor och hur det är att leva och bo i regionen. Det tekniska/vetenskapliga innehållet önskar man fördjupa med ett par dagar med vetenskapliga seminarier samt en tydligare matchning mellan varje student och intresserade företag.

Externa länkar

Open facebook group for NSCAS Homepage for the NSCAS summerschool

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.