Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Evaluation of Nordic Summer Colloquium (NSCAS) Etapp 3

Diarienummer
Koordinator Jernkontoret - Triple Steelix
Bidrag från Vinnova 785 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att genomföra och utvärdera om en sommarskola för internationella forskarstuderande väcker intresse och kunskap om företag och Bergslagen. NSCAS 2017 är en utveckling av NSCAS 2015 och 2016, med fler sökanden, två alumner samt ett deltagande innovativt SME.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett omfångsrikt program genomfördes väl, där nya kontakter för R&D skapades och ökade medvetenheten om Bergslagen som en attraktiv region med avancerad industri och bra livskvalitet. Tio internationella PhD, besökte fem företag och forskningsinstitut som presenterade och visade sin verksamhet genom föredrag, diskussioner och guidning på utvecklingslaboratorier och i produktion, samt en verksvisning. Fyra deltagare uteblev pga problem med Visa. Tre alumner, från tidigare genomförda NSCAS deltog. Kommunerna var uppskattade värdar. Kraven uppfylldes för deltagande och kunskap efter genomförd kurs. Den positiva effekten att sprida budskapet om en attraktiv region för ingenjörer lyckades och företagens mål att undersöka om internationella studenter med relevant bakgrund är en målgrupp för rekrytering. Parterna upplever att NSCAS har hög kvalitet, fyller ett behov och är mycket positiva till fortsatt utveckling av konceptet.

Upplägg och genomförande

Utvärderingen visar att kompletteringen av programmet är bra sedan 2016 års genomförande. Dock bör mindre, specifikt utvalda grupper besöka varje enskilt företag för att nå ett bättre utbyte. Aktivt deltagande från även svenska doktorander är önskvärt för industrin och för programmet som sådant. Det vore även önskvärt att ha de internationella instituten som parter. Förberedelser är viktiga för bra kommunikation. Presentationsteknik och reflektion över den egna rollen. Utvärderingen var mycket positiv med en rekommendation att utveckla konceptet till ett globalt centrum för unga forskare, vilket saknas idag.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 april 2017

Diarienummer 2016-05020

Statistik för sidan