EUREKA ITEA BENEFIT

Diarienummer 2014-01080
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för medicinsk teknik (IMT)
Bidrag från Vinnova 3 573 200 kronor
Projektets löptid juli 2014 - juni 2017
Status Pågående
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering
Ansökningsomgång EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Syfte och mål

BENEFIT är ett Europeiskt forskningsprojekt där den svenska delen (Inst. för medicinsk teknik vid Linköpings Universitet och ELEKTA) syftar till att skapa en ny metod för karaktärisering, kvantifiering och behandling av onkologiska och neurologiska sjukdomar baserat på multimodal bildanalys. Resultatet förväntas inom förbättrad behandlingsprecision och därmed bättre behandlingsresultat för patienten.

Förväntade effekter och resultat

För patienten förväntas en förbättrad behandlingsmetod vid olika typer av hjärnsjukdomar där bestrålning är ett av alternativen. En bättre visualisering av både områden att behandla men även kritiska områden som bör skyddas är förväntat.

Planerat upplägg och genomförande

Institutionen för medicinsk teknik vid Linköpings Universitet (LiU) har en gedigen erfarenhet av att sammanställa patientspecifik bildinformation med hög noggrannhet från olika avbildningsmetoder. Inom detta projekt kommer såväl preoperativ MR, intraoperativ CT samt helt nyutvecklade diffusions-MR sekvenser att användas. Resultatet blir tillgängligt för klinisk användning genom en integration i Elektas programvaror. Inom det Europeiska BENEFIT projektet så kommer både Elekta och LiU att interagera med några av parterna gällande ömsesidiga förbättringar.

Externa länkar

IITEA BENEFIT

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.