EUREKA ITEA BENEFIT

Diarienummer 2014-01080
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för medicinsk teknik (IMT)
Bidrag från Vinnova 3 573 200 kronor
Projektets löptid juli 2014 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering
Ansökningsomgång EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Syfte och mål

BENEFIT är ett europeiskt forskningsprojekt där den svenska delen (Inst. för medicinsk teknik vid Linköpings Universitet och ELEKTA) syftar till att skapa en ny metod för behandling av onkologiska och neurologiska sjukdomar baserat på multimodal bildanalys. Baserat på Forskningresultat vid Linköpingsuniversitet har Elekta utvecklat en dosplaneringsmodul för behandling av hjärntumörer. Forskningen värde visas tydlig av att en jämförelse med och utan nervfibrer vid planering av tumörbehandlingar tyder på att gamma-strålningen i viktiga nervfibrer kan minskas avsevärt.

Resultat och förväntade effekter

För patienten förväntas en förbättrad behandlingsmetod vid olika typer av hjärnsjukdomar där bestrålning är ett av alternativen. En bättre visualisering av områden att behandla samt kritiska områden som bör skyddas är förväntat. Målen är uppfyllda i alla avseenden in-vitro genom att projektresultaten visats i form av demonstratorer. CBCT delen har frisläppts som en del av en kliniskt godkänd produkt och värdet av denna har publicerats i flera studier.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som ett europeiskt projekt där Linköpings Projektet har genomförts som ett europeiskt projekt där Linköpings Universitet framför allt samarbetat med den svenska parten Elekta och med den nederländska parten Quantib för hjärntumörer. Parterna har fungerat mycket väl tillsammans och för Linköpings Universitet har samarbetet med industrin varit ovärderligt.

Externa länkar

http://www.benefit-project.eu/ BENEFIT main areas are Image-guided intervention, treatment planning, image/signal processing and analysis.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.