EUREKA Celtic Plus SENDATE FICUS

Diarienummer 2016-03985
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 4 899 532 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering

Syfte och mål

Det övergripande målet är att bidra till affärsframgångar för svenska industrideltagare genom att påverka utvecklingen av nya produkter för kommunikation inom och mellan datacenter, inklusive innovationer inom följande områden: 1. Kostnadseffektiv och flexibel optisk transport, specifikt med avseende på adaptiva optiska transceivers och konfigurerbara dispersionskompenseringsmoduler. 2. SDN-baserad automatiserad kontroll av flexibla paket- och optiska nät från flera leverantörer, samt effektiv leverans av tjänster för transportnät och datacenter.

Förväntade effekter och resultat

Strategiskt för Sverige skapar projektet ett ekosystem av deltagare för att gemensamt fokusera på det allt viktigare området datacenterkommunikation. Projektet kopplar ihop teknik- och innovationsdrivna företag som redan är internationellt konkurrenskraftiga, och kommer att stödja deltagarna i att utveckla affärsverksamhet och tillväxt i Sverige. Deltagarna kompletterar varandra i värdekedjan från akademisk forskning till produktutveckling samt värdekedjan från komponenter, till system och nätverksdrift.

Planerat upplägg och genomförande

Det planerade arbetet är strukturerat i följande aktiviteter: * Elastiska transportnät och styrning av flera nätlager * Flexibel och granulär dataöverföring * Systemdesign för anslutningar över korta avstånd baserat på direktdetektion * Nätverksorkestrering för heterogena datacenter Inom varje aktivitet kommer det att vara täta möten och interaktioner mellan inblandade deltagare för att arbeta mot ett antal definierade milstolpar. Dessutom kommer det att vara regelbundna koordineringsmöten som inkluderar alla svenska deltagare samt med deltagarna från Tyskland.

Externa länkar

http://www.sendate.eu/sendate-ficus/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.