EUREKA Celtic NOTTS (Next generation Over-The-Top multi media Services)

Diarienummer
Koordinator PROCERA NETWORKS AB - PROCERA NETWORKS, Varberg
Bidrag från Vinnova 372 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - mars 2016
Status Avslutat
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering
Ansökningsomgång EUREKA medfinansiering kluster 2012-2013

Syfte och mål

Syftet med projektet var att titta på hur hur Over-The-Top multimedia trafik påverkar nätverkens kapacitet hos internetoperatörer, samt att undersöka vilka lösningar som finns idag, och målet var att ta fram prototyper och riktlinjer på alternativa lösningar samt att arbeta för standardisering av dessa.

Resultat och förväntade effekter

Industriella och akademiska partners undersökningar, publiceringar och samarbete kring over-the-top trafik har både ökat medvetenhet om vad som händer i operatörers nätverk, och genom att medverka med papers på evenemang, sprida vetenskapliga artiklar och standardiseringarbete har kunskapen om ämnet spridits aktivt. Eftersom projektet spänner sig över hela Europa har medvetenheten således spritt sig till flera länder inom EU, både inom forsknings- och industriella världen.

Upplägg och genomförande

Genom trafikanalys och genomgång av dessa under flera work packages har både industri- och forskningsvärlden fått tillgång till viktiga data över hur vanligt fenomen over-the-top multimedia är. Denna data har sedan använts av forskningsinstitutionerna för att producera de olika rapporter och paper som skrivits och publicerats under projektets gång. Vänligen se listan med publikationer på projektets Wiki för mer information.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.