EUREKA Catrene TRACE - Processer för tekniköverföring av konsumentelektronik till fordonselektronik

Diarienummer 2015-05264
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen Material
Bidrag från Vinnova 11 360 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering
Ansökningsomgång EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Syfte och mål

Tekniken i fordon kommer till stor del baseras på elektronik som utvecklats för konsumentelektronik såsom mobiltelefoner, surfplattor och annan hemelektronik. Projektets mål är att skapa konstruktionsregler och riktlinjer för tillförlitlig överföring av konsumentbaserad elektronik till fordonsapplikationer eller andra krävande tillämpningsområden såsom industriell automation.

Förväntade effekter och resultat

Konsumentelektronik förväntas ge ny och förbättrad funktionalitet i fordon och ger dessutom möjlighet till snabbare innovationscykler. Den mycket större konsumentmarknaden medför högre volymer och lägre kostnader för elektronikkomponenter och system. Projektresultaten kommer att möjliggöra och accelerera införandet av ny teknik i fordon. Elektriska komponenter och system för självkörande bilar och smart infrastruktur utvecklas, vilket bidrar till smarta städer och samtidigt säkrar den ledande positionen hos den europeiska bilindustrin.

Planerat upplägg och genomförande

TRACE-projektet kräver samarbete längs hela fordonsindustrins värdekedja. Projektgruppen består av europeiska biltillverkare, system- och komponentleverantörer samt forskningsinstitut och universitet. Partners som utvecklar och tillverkar komponenter, system och produkter stöds av partners som levererar kunskap och teknik. Samarbetet kommer att fokusera på kravställnings-, riskhanterings- samt test och valideringsprocesser genom hela projektet.

Externa länkar

Projektets hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.