Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ETTE - Tekniska möjliggörare för effektiva transporter

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94711 PV32
Bidrag från Vinnova 13 209 075 kronor
Projektets löptid januari 2011 - september 2013
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Slutrapport 2010-01343.pdf(pdf, 3575 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

För att skapa en bil till bil (C2C) eller bil till infrastruktur (C2I) plattform, med denna teknik kan detta möjliggör: ökad trafiksäkerhet för att minska olyckor på väg och att aktivt bidra till Trafikverket nollvision. ökad trafik kapacitet/ effektivitet och därmed minskade CO2. Nya affärsmöjligheter skapas och öka konkurrenskraften för den svenska fordonsindustri. Förbättrad OEM image, attraktionskraft och status för transportmedelsindustrin ökat samarbete inom nationella forskning t.ex. WCAE och RealComH Att möte utmaningen med inom miljö och klimatförändringen

Långsiktiga effekter som förväntas

Ant konst och verif: I både passiva och aktiva mätning visade det sig att täckningen påverkas starkt av det fordon på vilket antennen är monterad och är mycket begränsad av t.ex. container på en lastbil. Router konst och verif: Mätningarna ovan visar att ca 600 packet hanteras/sekund är den praktiska gränsen (50% CPU-belastn) i aktuell HW. Testbänk utv och verif: De visar att MPS tekniken verkligen är en livskraftig teknik för externa tester bil kommunikation Coexsistance verif: Begränsad genomströmning av 11p paket. Noden kunde bara produktionen på 1.5Mbit/s 11p packet

Upplägg och genomförande

Antenn utveckling: Ette antenn och en test monopolantenn har monteras på flera olika positioner vid två olika fordon. Mätningar utfördes med antingen passiva eller aktiv radio mätning. Router utveckling och verifiering: SW dev. (ITS-G5 stack och användning kapslade) har delats mellan ACTIA och VTEC. Provbänk utveckling och verifiering: Presenteras första resultat och en analys från en over-the-air provuppställningen för V2X kommunikation baserad på en flervägsutbredning simulator. Coexistence kontroll: Coexistence mellan trådlösa system LTE och ETTE nod testades.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01343

Statistik för sidan