Ett permanent testlabb för utveckling och implementering av medarbetardrivna idéer och innovationer i Höörs kommun

Diarienummer
Koordinator HÖÖRS KOMMUN - KOMMUNKANSLI
Bidrag från Vinnova 980 850 kronor
Projektets löptid november 2016 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Idéslussar i kommuner
Ansökningsomgång Idéslussar i kommuner - utvecklingsprojekt

Syfte och mål

Syftet är utveckla en varaktig struktur i Höörs kommun så att idéer och innovationer som uppstår i det dagliga arbetet i kommunens verksamheter, eller som direkt följd av kommunens innovationssatsningar, ska kunna vidareutvecklas och implementeras. Målet är att riktigt goda medarbetaridéer snabbare ska nå sin marknad.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter och resultat: - Varaktig struktur för vidareutveckling av medarbetarnas idéer. - Säkerställa implementering av medarbetarnas idéer. - Möjliggöra att innovationsarbetet i äldreomsorgen sprids till andra delar av kommunen. - Genom kontakten med aktuell forskning får medarbetarna i Höörs kommun en kontinuerlig utblick i omvärlden. - Förbättrad relation mellan kommunen och näringslivet och kommunen och civilsamhället.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet sker i nära samarbete med forskare och ledning för institutionen för designvetenskaper, LTH, Lunds universitet och andra samhällsaktörer. Utifrån ett par genomarbetade idéer som kommit fram i kommunens satsning på medarbetardriven innovation i äldreomsorgen, kommer vi under projektet att tillsammans utveckla en struktur för hur medarbetarnas idéer ska kunna slussas vidare till tester i samarbete med forskare. Det handlar dels om tester i LTH:s befintliga testmiljöer, dels om tester som sker ute i verksamheterna i Höör.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 november 2016

Diarienummer 2016-04026

Statistik för sidan