Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ett permanent testlabb för utveckling och implementering av medarbetardrivna idéer och innovationer i Höörs kommun

Diarienummer
Koordinator HÖÖRS KOMMUN - KOMMUNKANSLI
Bidrag från Vinnova 980 850 kronor
Projektets löptid november 2016 - mars 2020
Status Avslutat
Utlysning Idéslussar i kommuner
Ansökningsomgång Idéslussar i kommuner - utvecklingsprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

1.Ta fram ett arbetssätt för innovation. Uppnått 2.Klimat för nytänkande. Delvis uppnått 3.Sprida arbetssättet till kommunens medarbetare. Delvis uppnått 4.Ge stöd för att fånga upp och testa idéer. Uppnått

Långsiktiga effekter som förväntas

* Under 2019 har 12 innovationsprojekt drivits. * Medarbetare har utbildats i innovationsverktyg. * Innovationsarbetet har permanentats. * Forskare följer innovationsarbetet.

Upplägg och genomförande

Projektet har fokuserat på att ta fram ett systematiskt arbetssätt för innovation och att få in idéer som utvecklas och testas. Innovationsarbetet har drivits centralt med kommundirektören som projektägare. Arbetet har letts av en arbetsgrupp med tre medarbetare från kommunledningskontoret och social sektor. Arbetsgruppen har arbetat utifrån projektplaner. Information om arbetet har skett genom blogg, i årsredovisning och på chefsträffar. Utbildningar och workshops har också hållits för chefer. Idéer har kommit genom workshops, fysisk och digital brevlåda.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 juni 2020

Diarienummer 2016-04026

Statistik för sidan