Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ett friskare Sverige genom bättre förutsättningar för forskning på biobanker och hälsodata

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för immunologi, genetik och patologi
Bidrag från Vinnova 1 054 890 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Visionsdriven hälsa
Ansökningsomgång Visionsdriven hälsa - planeringsprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att möjliggöra att biobanker och hälsodata på ett effektivt och säkert sätt kan kombineras och användas enligt patientens samtycke för akademisk och industriell forskning. Ömsesidig samverkan mellan regioner, universitet, näringsliv och patientorganisationer har etablerats. Ett tekniskt förslag på infrastruktur för koppling av information mellan register i form av en feasibilitytjänst (som besvarar frågor om vilka studier som är genomförbara) är framtaget.

Långsiktiga effekter som förväntas

De föreslagna lösningarna är efterfrågade och vi förväntar oss att de kommer att vara möjliggörare som genererar mer och bättre medicinsk forskning till gagn för Sverige, forskningen och inte minst patienten detta genom att effektivisera processen från forskningsidé till studie och synliggöra den samlade potentialen av information från olika register. Vi anser att e-samtycken är viktiga men de bedöms inte rymmas inom ramarna för detta projekt.

Upplägg och genomförande

Månatliga projektgruppsmöten i heldagsformat har möjliggjort omfattande diskussioner och omvärldsbevakning gäller allt från behov och positionering till organisatoriska och tekniska lösningsförslag. Projektets frågeställningar har haft bred förankring bland intressenter och såväl projektarbetsgrupp som projektledningsgruppen har bidragit till projektet. Projektstyrningen har fungerat bra och försett projektet med stöd, vägledning och förankring i relevanta frågor.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2018

Diarienummer 2018-04256

Statistik för sidan