Etablera närodlad textil i Sverige

Diarienummer 2015-03991
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 21 050 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning The strategic innovation programme Bioinnovation

Syfte och mål

Syfte: Utveckla området kring non-woven och textila material i Sverige genom att, på övergripande nivå, skapa en kunskapsplattform för ny branschöverskridande samverkan och nya affärsmodeller, samt genom att ta fram enskilda exempel till proof-of-concept. Mål -åstadkomma övertygande proof-of-concept samt påvisa nya framgångsrika arbetssätt -Genom kunskapsplattformen identifiera värdekedjor med potential, framgångsfaktorer i arbetssätt, initiera ny samverkan utanför projektet -Illustrera global marknadspotential och etablera kunskap för ökad innovationsförmåga

Förväntade effekter och resultat

För WP1-3 är förväntade resultat etablering av kunskapsplattformen och dess arbetssätt, och effekter att ny branschöverskridande samverkan uppstår med ytterligare finansiering till området. För WP4-8 är förväntade resultat tekniskt genomförande av respektive proof of concept, och effekter att värdekedjor med potential och framgångsfaktorer i arbetssätt identifieras. För projektet som helhet är förväntade resultat och effekter ökad kollektiv innovationsförmåga och illustration av global marknadspotential, vilket tydligt bidrar till effektlogiken för BioInnovation.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är organiserat i arbetspaket (WP). Varje WP har en WP-ledare som ansvarar för att leda arbetet och rapportera till projektledaren. WP0 hanterar projektledning, WP1-3 etablerar och hanterar kunskapsplattformen, WP4-8 utforskar specifika områden. Alla WP är strategiskt utvalda för att utveckla området och drivs av olika utmaningar för att spänna upp olika dimensioner av området. -WP0 Projektledning -WP1 Kunskapsplattform -WP2 Infrastruktur -WP3 Living labs -WP4 Produkter -WP5 Produktion -WP6 återvinning -WP7 Produktutvecklingskoncept -WP8 Hållbar viskos

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.