ENTOC - Engineering Tool Chain for Efficient and Iterative Development of Smart Factories

Diarienummer 2016-02716
Koordinator VOLVO LASTVAGNAR AKTIEBOLAG - PLB1
Bidrag från Vinnova 9 126 800 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering

Syfte och mål

Syftet för projektet Entoc är att förbättra den virtuella driftsättnings lösningar, dokumentera och beskriva leverantörers komponenter och möjliggöra återanvändning av komponentmodellerna som skapats i tidiga faser och öka samverkan mellan planering, design, utveckling, testning och implementering av produktionskedjan med hjälp av standarder. ENTOCs mål är att skapa effektivare beredning, effektivare produktionssystem och högre produktionskvalitet genom att föra den fysiska och den digitala världen samman.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter är att optimera verkstads- och verktygskedjor som används för komplexa produktions anläggningar, att minimera nödvändig ingenjörs tid, att minimera nödvändiga tekniska insatser, att maximera tillförlitligheten för att nå det avsedda produktionsresultatet och att maximera integriteten för informations dokumenteringen. projektet ska resultera i -effektivt industriellt arbetsflöde -formella kravbeskrivningar och automatiserad testgeneration -´bank´ för standardiserade komponentmodeller -effektiva konverterare för beteende modeller

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat på åtta arbetspaket där fyra av de är forsknings orienterade, två för att beskriva industriella fallen och demonstrera resultaten och två kommunikation och ledning orienterade. WP 1: Domain Characteristics and Use Cases WP 2: Formalized Requirements Engineering WP 3: Creation and Distribution of Component Models WP 4: Efficient Processing of Standard based Mechatronic Component Models WP 5: Feedback to Model Optimization and Workflow across the Engineering Tool Chain WP 6: Validation of Results WP 7: Dissemination and Exploitation WP 8: Project Management

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.