Energieffektiva flistransporter med längre och tyngre fordon till Söderenergi

Diarienummer 2014-06252
Koordinator STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK - Skogforsk Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut Uppsala
Bidrag från Vinnova 1 919 000 kronor
Projektets löptid februari 2015 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång FFI - Effektiva och uppkopplade transportsystem

Syfte och mål

De frågeställningar som projektet önskar besvara är vilka effekter som en 34 m lång och 98 ton tung flisbil får på energieffektivitet, åkarens ekonomi samt fordonets funktionalitet i sin omgivning. Projektet ska även bidra till att utveckla och befästa teknik för längre och tyngre fordon främst inriktat på vågsystem.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet av projektet blir ett demonstrationsfordon som kan studeras både inom och utanför detta projekt. Det kommer att ge ny kunskap om projektets samtliga frågeställningar och teknisk kompetensuppbyggnad hos medverkande företag. Resultaten väntas få bred spridning genom de omfattande nätverk som projektet är knutet till. Projektet kan komma att få stor betydelse för utformningen av framtida lastbilar och därmed bidra till att stärka Svensk konkurrenskraft.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet ingår att: - designa och bygga den link med skåp som förlänger fordonet från 25,25m till 33,7 m - studera bränsleförbrukning genom kontinuerlig driftsuppföljning samt en studie under kontrollerade former - följa upp driftsekonomi genom att en s.k. teknikkalkyl upprättas - dokumentera praktiska/tekniska erfarenheter kring driften - Utvärdera dagens teknik för fordonets egen viktuppskattning och ta fram metoder för kalibrering - Kommunicera resultaten

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.