En unik och relevant innovationsallians för social innovation och förändring

Diarienummer
Koordinator Malmö universitet
Bidrag från Vinnova 1 962 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - november 2020
Status Pågående
Utlysning Social innovation - temasatsning
Ansökningsomgång Ett stärkt innovationsstöd för social innovation

Syfte och mål

Det långsiktiga syftet för projektet är att förändra det innovationsfrämjande arbetet regionalt så att det sker i brett samspel med alla samhällssektorer och att sociala innovationer och sociala företag utvecklas tillsammans med behovsägarna med hjälp av nya och vidareutvecklade processer och metoder. Projektet planerar att utveckla en modell där innovationsarbetet utgår från samhällets behov och utmaningar. Projektet ska etablera ”Allians för Social innovation och förändring” (ASIF). Målet är att ett antal (50) nyckelaktörer från samtliga sektorer ansluter sig till ASIF.

Förväntade effekter och resultat

Aktörerna i ASIF blir kunder hos sociala företag och stärker marknaden för social innovation och sociala företag regionalt. Behovsägare och sociala företag/innovationer möts och behov adresseras effektivare genom sociala innovationer. Ökad förmåga hos målgrupperna till effektmätning vilket bättre kommer synliggöra värdet av social innovation och sociala företag och underlätta finansiering av dessa. Marknaden efterfrågar certifierade sociala företag vilket ger dessa en synlighet, starkare identitet och stärkt affärsmässighet genom bland annat effektmätningsförmåga.

Planerat upplägg och genomförande

Etablera och driva ASIF samt bygga kapacitet inom ASIF genom att: 1) etablera en ”matchningsfunktion” där sociala företag och sociala innovationer matchas med etablerade företag, idéburen och/eller offentlig sektor, 2) Instifta en årlig Social Innovation Challenge, 3) Kompetensutveckla samt effektivisera och implementera arbetssätt och metoder såsom Co-Labs och Science Shops, 4) Kartlägga om det finns behov av certifiering av sociala företag samt de viktigaste anledningarna till certifiering, 5) Samla, utbilda och erbjuda stöd kring gemensamt ramverk för effektmätning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 november 2018

Diarienummer 2018-03526

Statistik för sidan