Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En snabbare och kostnadseffektivare renovering av hela miljonprogrammets fastighetsbestånd

Diarienummer
Koordinator Sustainable Innovation i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

SABO, HBV och Sustainable Innovation har skapat en stark konstellation och arbetat fram de problem kring vilka lösningar behöver utecklas, demonstreras och kommersialiseras genom en renoverings-, upphandlingsstrategi för millionprogrammet med målet att möjliggöra renovering av hela miljonprogrammets fastighetsbestånd. Projektet tar fasta på fastighetsägarnas långsiktiga renoveringsmålsättningar i kombination med hyresgästens betalningsförmåga/-vilja.

Långsiktiga effekter som förväntas

Via projektets omvärldsbevakning, workshops och intervjuer har projektgruppen redovisat behov och förutsättningar på en global marknad och skapat en bred konstellation, inkluderande relevanta affärspartners, kring renovering av miljonprogrammet. Projektgruppen har genom workshops och intervjuer kartlagt intressenternas behov, identifierat och analyserat lösningar för prioriterade renoveringsområden och etablerat en plan för hur nya lösningar och affärsupplägg ska utvecklas, demonstreras, upphandlas och nyttiggöras.

Upplägg och genomförande

Styr- och projektgrupp har utgjorts av representanter från SABO, HBV och Sustainable Innovation som skapat en bred konstellation bestående av 32 bostadsbolag, forskare, leverantörer, entreprenörer och tjänsteföretag. Via omvärldsbevakning har två workshops samlad VD:ar och Teknikchefer från SABO och HBVs styrelser och medlemsföretag och arbetet har resulterat i skapandet av en plan för utveckling, demonstration och nyttiggörande genom projektets efterföljande steg 2 och 3.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-00268

Statistik för sidan