En-molekylsmikroskopi för läkemedelsutvecklingen

Diarienummer 2018-01226
Koordinator In Singulo Solutions AB
Bidrag från Vinnova 299 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - september 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet är att generera den data som krävs för att påvisa och demonstrera prestandan i vår teknologi i samband med kundmöten samt effektiv utformning av strategi runt våra immateriella tillgångar. Målet med strategiarbetet runt immaterialrättigheterna är att skydda bolagets viktigaste tillgång för bolagets affärs- och värdeutveckling

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas generera tillräckligt övertygande data så att bolaget kan starta dialog med sina första pilotkunder samt att detta resulterar i ökad förståelse av vilken ytterligare eventuell produktutveckling som krävs för en attrahera en bredare kundbas. Därutöver förväntas sidoeffekten av en interaktion med en växande kundgrupp där värdet av teknologin validerats resultera i att framtida kapitalanskaffning förenklas.

Planerat upplägg och genomförande

Projekts upplägg och utförande är fördelat över tre faser. I den första fasen kommer vi att identifiera vilken data som sannolikast gör störst intryck på en given pilotkund. I fas två fokuserar på att demonstrera för utvalda pilotkunder hur vår metod kan drastiskt förkorta arbetet med ’de novo targets’ jämfört med de metoder som de annars använder. I sista fasen kretsar arbetet kring att försöka få någon av pilotkunderna att välja vår metod gör deras nästs projekt. Utöver ovanstående kommer vi att parallellt arbeta med färdigställande av IP- strategi tillsammans med våra patentjurister

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.