Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En-molekylsmikroskopi för läkemedelsutvecklingen

Diarienummer
Koordinator In Singulo Solutions AB
Bidrag från Vinnova 298 530 kronor
Projektets löptid maj 2018 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att generera data för att möjliggöra kontakt med framtida kunder. Det syftade också till att ta fram en IP-strategi för att säkra IP optimerad för företagets framtida affärsutveckling. Inom projektet genererade vi den planerade datamängden samt påbörjade en identifiering av olika affärsmodeller. Tack vare nära samverkan med patentrådgivare har vi utvecklat en IP-strategi som bör erbjuda såväl skydd som flexibilitet för olika affärsutvecklingsscenarier. IP-strategin har också redan initierats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den data som genererats överträffar förväntningarna och utgör en utmärkt plattform utifrån vilken vi kan kontakta framtida kunder. Guidade av den framtagna IP-strategin och det faktum att en första patentansökan redan är inskickad är det möjligt för oss att öppet dela teknikens unika koncept, och därmed attrahera dem till vår service och framtida produkt. Vi bedömer också att den positive analysen av nyhetsvärdet av vår patentansökan kommer att underlätta pågående diskussioner med investerare. I och med inskickandet av patentansökan överträffade målet med projektet.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i enlighet med vår plan och inga oförutsedda problem uppstod, även om genereringen av data tog mer tid i anspråk än planerat. Vi löste den utmaningen genom att allokera extra resurser till projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01226

Statistik för sidan