Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

En digital funktion i den fysiska handeln

Diarienummer
Koordinator THNX INNOVATION AB
Bidrag från Vinnova 271 950 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Målsättningen att skapa en första fungerande version (MVP) av funktionen "Relaterade produkter" i AR-produkten VirtuARC är uppfylld. Vi har under projektets gång verifierat med lokala aktörer inom handeln i Umeå att just "Relaterade produkter" både är en av de viktigaste funktionerna och även den funktion som det finns flest önskemål kring i arbetet med denna produkt. Vi har under det här projektet också samlat på oss viktig kunskap om branschen från personer som verkar däri, kunskap som är otroligt värdefull i kommande arbete med VirtuARC.

Långsiktiga effekter som förväntas

Med vår produkt och funktionen "Relaterade produkter" vill vi stärka och stödja de lokala handlarna så att de ska ha en chans att stå sig i konkurrens mot e-handeln. Genom workshopen fick vi kunskap om vad aktörer i handeln prioriterar och handlarna fick bättre förståelse för hur digital teknik kan öka handel i fysiska butiker och vi kunde verifiera att vi är på rätt spår med idén om "Relaterade produkter". Förutom samarbetet med Simon som driver ChildrensHouse har vi kontakt med ett flertal handlare, gallerior och andra intressenter i Umeå som är intresserade av ett samarbete i framtiden.

Upplägg och genomförande

För att knyta till oss långsiktiga och värdefulla samarbeten fick vi lägga ner mer tid och kostnad på uppstartsarbetet än vad vi trodde från början. För att skapa kontakter, engagemang och motivera till samarbete genomförde vi en inspirationsföreläsning och en workshop med nyckelpersoner i form av butiksägare, centrumledare, forskare och näringslivsutvecklare i Umeå. Dessa personer har under arbetets gång bjudits in för att testa, utvärdera och planera det fortlöpande arbetet med produkten och funktionen "Relaterade produkter".

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03815

Statistik för sidan