Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EMC för trådlösa kommunikationssystem i fordon- EMCCOM

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94100, PV35
Bidrag från Vinnova 3 673 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2012-00923.pdf (pdf, 544 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att: öka kunskapen hos projektparterna om hur elektromagnetiska störningar degraderar prestandan på digital radiokommunikation Utveckla metoder för att karakterisera störningarna Utveckla metoder för att störningarnas påverkan på digitala radiomottagare Utveckla enkla simuleringsmodeller Få input för att kunna delta i det internationella standardiseringsarbetet Systemen som analyserades var 3G, 4G, GNSS (GPS), WLAN (802.11g), C-ITS (802.11p). Alla mål I projektet har uppnåtts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet från EMCCOM kommer att: öka tillförlitligheten i mätningar på komponentnivå. Genom att använda mer tillförlitliga provmetoder på ECU nivå ökar sannolikheten att upptäcka misstag i konstruktionen tidigt i projektet. Genom att använda modeller kan kraven i specifikationerna för ECUer skrivas mer exakt. ökad kunskap om kravnivåer leder till billigare komponenter eftersom extra marginaler i kravnivåerna kan undvikas. Balansering av olika egenskapers krav kan göras med ökad konfidens. Kostnadsreduktioner kan göras genom en mer effektiv verifierings.

Upplägg och genomförande

Projektets fem partners bestämde redan under ansökningstiden att skapa en gemensam grupp som träffades en dag per vecka och tillsammans arbetade med projektets praktiska delar. Detta har varit en framgångsfaktor. Den samverkan som detta gav har resulterat I att den gemensamma arbetsgruppen även fått andra uppdrag åt de olika parterna. Dessutom har trivseln i arbetet ökat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2012-00923

Statistik för sidan