Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Elektromagnetisk interferens och kompatibilitet för den autonoma flygplatsen

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Luleå tekniska universitet Inst f system- och rymdteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2022 - november 2023
Status Pågående
Utlysning Avancerad och innovativ digitalisering
Ansökningsomgång Avancerad digitalisering för den autonoma flygplatsen

Syfte och mål

Genomförbarhetsstudien kommer att arbeta med elektromagnetisk interferens (EMI) samt elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i en autonom samt elektrifierad flygplatsmiljö. Syftet är att skapa ett konsortium och planera ett projekt i avsikt att förstå samt hantera EMI/EMC i flygplatsmiljö kopplat till införandet av elflyg och elektrisk infrastruktur, t.ex solenergi, samt autonoma system, maskiner och apparater. Målet är att skapa ett fundament för vidare arbete med autonomi och elektrifiering i flygplatsmiljö där frågor runt EMI och EMC är integrerade delar.

Förväntade effekter och resultat

Det direkta resultatet från genomförbarhetsstudien är en projektplan samt ett väl ihopkopplat konsortium som skall kunna genomföra ett efterföljande projekt. Ett ytterligare viktigt resultat är att arbetet kommer att ge en överblick över det arbete som i nuläget är gjort av olika parter avseende EMI och EMC utmaningar i flygplatsmiljö. Genomförbarhetsstudien och ett efterföljande projekt kommer i förlängningen också att lägga bidra till skapandet av en tydlig och kvantitativ kravbild, samt forma rutiner och arbetssätt, för arbete med EMI/EMC i flygplatsmiljö.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet kommer att bedrivas i form av studier av tillgängliga underlag, möten och workshops med deltagande parter, samt studiebesök i relevanta miljöer. Fyra områden kommer att beaktas inför ett fortsättningsprojekt: - Mätningar i olika scenarier i syfte att skapa en förståelsebas för övriga områden. - Experiment i aktiv flygplatsmiljö i syfte att skapa kunskap och underlag för regel- och normeringsarbete. - Arbete med regler, normer och processer nationellt såväl som internationellt. - Framtida krav på övervakning av EMI miljön med flexibla mätsystem.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 juni 2023

Diarienummer 2022-02669

Statistik för sidan