Elektrisk bergtäkt: Förstudie

Diarienummer 2013-05593
Koordinator Volvo Construction Equipment AB - VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB, Eskilstuna
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid februari 2014 - juli 2014
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång 2013-01920-en

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet har varit att öka förståelsen för transporteffektivitet, kundnytta och affärspotentialen för elektrifiering av bergtäktstransporter. Målen med projektet har varit att leverera En systemdefinition för en elektrisk bergtäkt, inklusive både fordon, elektrisk infrastruktur såväl som styrsystem. Ett utkast till projektplan för ett demonstratorprojekt. Detta har levererats av projektet. Detta har leverats av projektet och bifogats denna slutrapport.

Resultat och förväntade effekter

Det huvudsakliga resultatet av projektet är utökad kunskap inom elektromobilitet för anläggningsmaskiner i bergtäkter. Rent konkret illustreras detta via: -Projektplan för demonstratorprojekt -Projektansökan Andra projektresultat: -Examensarbete. Nytt maskinkoncept för lagerhantering. -Uppstart av studentprojekt (Sirius, LTU). Nytt maskinkoncept för transportfordon.

Upplägg och genomförande

övergripande kan projektarbetet delas in i följande delar: - Bergtäktsbesök / Needfinding -Framtagande av logistiklösningar för elektrifiering -Skattning av effekt- och energibehov -Analys av behov av Site Mangement-system samt schemläggningsverktyg. -Skattning av TCO med elektrifiering potential för bertgtäktsoperatörer -Beräkning av affärspotential för Volvo CE -Sammanställning av projektplan Detaljer över respektive punkt finns i projektrapporten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.