ElectriVillage Mariestad

Diarienummer
Koordinator FORSUS AB
Bidrag från Vinnova 364 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - december 2016
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (vår)

Syfte och mål

Syftet är att testa flera olika ´range extender´ lösningar för kommersiella elfordon, mindre bussar och citydistributionsbilar. Syftet är också att använda spillvärme från range extenderlösningar för klara fordonens behov av värme och kyla. Målet är att kunna minska batteriernas storlek och därmed kostnaderna för fordonen.

Förväntade effekter och resultat

Problemet vi har för avsikt att lösa är generellt for alla elfordon och i kommande steg avser vi också att testa lösningarna i andra typer av fordon och på andra orter än i Mariestad. Effekten är att fordonen blir lättare och billigare och därmed mer energieffektiva. Resultatet kommer att bli en välintegrerad ´rangeextender´ lösning kopplat till fordonens elektriska drivlina och batteri (BMS).

Planerat upplägg och genomförande

Inom ramen för demoplats Mariestad kommer ett antal av de elektriska fordonen där att bestyckas med olika range extender lösningar och utvärderas i en driftsituation. Exempel på range extender lösningar som skall testas är en enkel biodiesel/biogas motor, bränslecell, tunnfilms solceller samt´ opportunity charging´ av olika slag. Tillförd energi och spillvärme skall integreras med fordonens klimatsystem för värme och kyla.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2016-00572

Statistik för sidan