Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ElectriVillage Mariestad

Diarienummer
Koordinator FORSUS AB
Bidrag från Vinnova 364 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Vi har verifierat ett stort intresse för elektromobilitet i allmänhet och projektets teknik i synnerhet. Vi har idag en bra teknikdiskussion med lokal industri samt ett flertal relevanta tekniska lösningar för fordonen som ger bra förutsättningar för att nå målen om att skapa arbetstillfällen i Mariestadstrakten samt att klimat- och räckviddssäkra Coman´s fordon. De ´rangeextender´ projekt som parterna representerar har samtliga en god chans att genomföras. Speciellt kommer vi att lägga stor vikt till anpassning av fordon till elektrisk väg.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har verifierat att förväntade klimatvinster kan uppnås, batterimängd i fordon kan minskas , lösningarna kommer att bli kostnadseffektiva. Automatisk statisk laddning från elväg demonstrerades för första gången i början av December 2016. Implementering av vald teknik (Bränsleceller, Solceller och laddning från elväg) förväntas uppfylla de tekniska förväntningarna. Industriell förnyelse, i form av nya företags etableringar i Mariestad har redan börjat diskuteras, inte minst kopplat till produktion av vägelement för elektrisk väg, samt plogning av väg med elvägsteknik.

Upplägg och genomförande

Ett stort antal diskussioner har genomförts. Alla inblandade har ställt sin kompetens och erfarenhet till förfogande. Simuleringsmodeller för de olika fordonens energianvändning har byggts. Ur modellerna har dimensionerings-underlag för batteristorlek (framdrivningsbatteriet), laddeffektbehov, värme- och kylbehov tagits fram baserat på olika användningscykler (distributionslastbil, buss, servicelastbil till parkförvaltningen)

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 september 2020

Diarienummer 2016-00572

Statistik för sidan