Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Elastiska Hem

Diarienummer
Koordinator KOD ARKITEKTER AB
Bidrag från Vinnova 9 785 713 kronor
Projektets löptid december 2018 - december 2020
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Det arkitektoniska innovationsprojektet Elastiska Hem har som mål att erbjuda nya mer elastiska boendeformer som bygger på gemenskap, ökad lokal delning och kan förändras och anpassas efter både individens och samhällets behov. Elastiska Hem avser att öka tillgången till resurser och tjänster men samtidigt minska resursförbrukning och kostnad genom ökad delning. Målet är vinster för individ och samhälle genom minskad belastning på miljön och ökad hälsa, trygghet och jämlikhet. För bostadsföretagen blir mervärdet stabilare områden och lägre förvaltningskostnader.

Resultat och förväntade effekter

Elastiska Hem har engagerat många aktörer och skapat förståelse för konkreta möjligheter till det mer resurseffektiva boendet med ökad delning och gemenskap. En ”verktygslåda” har tagits fram för att möjliggöra och understödja rumsliga, sociala, digitala och ekonomiska dimensioner av den nya boendeformen. Projektet har även identifierat möjligheter och hinder inom dagens regelverk för att införa mer delning och gemenskap i boendet. Arbetet har visat att det är möjligt att på flera sätt och i olika stor omfattning skapa en högre grad av elasticitet inom det befintliga systemet.

Upplägg och genomförande

Projektet har fokuserat på att underlätta nytänkande kunskapsutbyte mellan 28 organisationer som representerar bostadssektorn som system. Kunskapsinsamling, behovsanalyser, framtidsscenarier och kreativa dialoger har legat till grund för arbetet. Tre arkitektoniska prototyper för tre olika bostadsbolag har tagits fram i samarbete med experter inom hållbarhet, gemenskap, hälsa, planering och digitalisering. Dessa är i sin tur är underlag för mer generella och implementerbara strategier för ett elastiskt boende samlat i en verktygslåda.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 februari 2021

Diarienummer 2018-03335

Statistik för sidan