Elastiska Hem

Diarienummer 2018-03335
Koordinator KOD ARKITEKTER AB
Bidrag från Vinnova 9 909 680 kronor
Projektets löptid december 2018 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration 2018 (autumn)

Syfte och mål

En delande livsstil med 30% lägre resursåtgång och ökad tillgång till resurser och tjänster över tid genom ökad samarbetsförmåga och jämställdhet. Vår vision är att skapa boendemiljöer som bygger på att underlätta för de boende att dela ytor, varor och tjänster så att deras välbefinnande stärks samtidigt som de blir delaktiga i skapandet av en ekologiskt hållbar och rättvis värld. Elastiska Hem möter samhällsutmaningen att tillgodose människors rätt till en bostad på ett sätt som minskar de sociala klyftorna och påfrestningarna på ekosystemen i enlighet med Mål 11 i Agenda 2030.

Förväntade effekter och resultat

Mer engagerade aktörer som förstår de konkreta möjligheterna att skapa mer resurseffektiva och socialt hållbara boenden med ökat delande. Identifierat de möjligheter och hinder som finns för att införa en ny mer delande boendeform inom ramen för dagens regelverk. Byggbara prototyper för innovativa tekniska och rumsliga lösningar i kombination med socialt innovativa institutioner för förvaltning av mikro-allmänningar för att underlätta delning. Tjänster som hjälper till att synliggöra outnyttjad kapacitet för att kunna införa ökad elasticitet inom ny- och ombyggnad.

Planerat upplägg och genomförande

Elastiska Hem är en metod för att låsa upp och synliggöra resurser kring boendet i olika situationer så att de kan delas och utnyttjas effektivt. Det kan handla om ytor, utrustning, tjänster, tid och kunskap. Genomförandet bygger på en kreativ dialog om 3 verkliga ”case” med boende, förvaltare och systemägare som gör det möjligt att komma ur invanda synsätt. Det är i sig ett innovativt arbetssätt som genom en kombination av behovsanalyser, scenarioplanering och designfiktioner underlättar för deltagarna att bidra med sina kunskaper. Därefter utvecklas de till 3 konkreta prototyper.

Externa länkar

Det går att följa projektet på Kod Arkitekters hemsida under flik UTVECKLING/Elastiska Hem

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.