EKAS EM-Karakterisering av kompositStrukturer 2

Diarienummer 2017-04841
Koordinator SAAB Aktiebolag - Aeronautics
Bidrag från Vinnova 3 400 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2020
Status Pågående
Utlysning National Aeronautical Research Program 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

Syftet är att utveckla tekniken för en strukturkarakteriseringsutrustning. Målet med projektet är att vidareutveckla ett mätsystems funktion så att defekter i strukturen på en enkelkrökt kompositstruktur kan hittas med de algoritmer som utvecklas i projektet. Detta ska uppnås med nya utvecklade algoritmer för reflektionsfallet. Geometriska defekter och variationer i elektrisk ledningsförmåga hos struktur innanför ett kompositskal ska avbildas genom nyutvecklade algoritmer. En ny teknik där elektromagnetiska mätningar kombineras med ultraljudsteknik ska undersökas.

Förväntade effekter och resultat

Metoden att karakterisera geometriska och elektromagnetiska defekter i kompositstrukturer ska vidareutvecklas och demonstreras i reflektionsfallet. Teorin ska kombineras med experimentell verifiering för att identifiera defekterna. Forskningsresultat ska publicerats internationellt, både som konferensbidrag och som tidskriftsartiklar. Arbetet innebär att en doktorands avhandlingsarbete kan slutföras inom projekttiden. Potentialen för tekniken ska visas då det finns ett framtida behov inom industrin för denna typ av teknik.

Planerat upplägg och genomförande

Industrin formulerar ett teknikbehov och tillhandahåller provpaneler. LTH utvecklar praktiskt användbara lösningar som tillgodoser industrins behov. Två av industrins projektmedlemmar kommer vara gränsgångare i form av adjungerade professorer på LTH under projekttiden. Gränsgångarna fungerar även som biträdande handledare till doktoranden. Förutom teoretiskt arbete kan även experimentell verksamhet utföras på LTH, vilket är en stor fördel. Samarbetet mellan industri och LTH fördjupas i och med detta projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.