Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effektiv produktion av hybridstrukturer

Diarienummer
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP, Piteå
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Inom projektets område görs det stora satsningar runt om i världen inte minst i Tyskland och Japan. Projektidén syftar till att Svenska underleverantörer och fordonstillverkare även i försättningen ska kunna konkurrera på en internationell marknad som kräver grönare fordon bestående av kombinationer av metall och kompositmaterial. Projektets syfte och huvudmålsättning att bygga en svensk konstellation som har förmåga att fungera som leverantör av hybridstrukturer som tillverkas i mycket stora volymer och med hög produktionstakt har inte uppfyllts inom projekttiden.

Långsiktiga effekter som förväntas

De långsiktiga effektmålet med projektidén är att kunna producera hybridstrukturer bestående av stål och kompositer som kan säljas på en internationell marknad och bidra till miljövänlig och hållbar tillväxt. De långsiktiga effektmålen har inte uppfyllts inom initieringsprojekt men arbetet har påbörjats. Projektet har identifierat luckor i leverantörskedjan. Speciellt saknas svenska leverantörer av material och komposittillverkare. Dessutom har en rad forskningsfrågor och utmaningar identifierats. Arbete med att nå det långsiktiga målet fortsätter efter projektet

Upplägg och genomförande

Volvo Cars har behov av leverantörer av miljövänliga hybridstrukturer till framtidens bilar t.ex. Gestamp HardTech som idag levererar komponenter i stål. För att möta framtidens behov har HardTech jobbat med hur man på sikt ska kunna erbjuda lättare hybridstrukturer. Stena Recycling har bidragit till projektet med kunskap om hur dessa kan återvinnas. Swerea SICOMP har lång erfarenhet av kompositmaterial och hybridstrukturer från andra branscher samt koordinerat projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-00718

Statistik för sidan