Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effektiv framtagning av strukturella kompositer för mellanstora volymer

Diarienummer
Koordinator Klippan Safety AB
Bidrag från Vinnova 1 527 500 kronor
Projektets löptid januari 2014 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2013-04712_Strukturella kompositer_PSR_en.pdf(pdf, 323 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att utveckla kostnadseffektiv framtagning av strukturella kompositlösningar i volymer på 100010000 baserat på en patenterad teknologi där ett skelett av kontinuerliga fibrer övergjuts med en polymer matris. Detta kan lösas genom att nyttja PUR-RIM (reaktiv injicering av polyuretan) då denna process innebär låga investeringar. Genom projektets genomförande skulle utvecklings och tillverkningsteknologier tas fram. Detta skulle verifieras på en demonstrator i detta fall ett lastgaller till en personbil.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har på ett effektivt sätt tagit fram utvecklingsprocesser genom materialmodeller och simuleringsmetodiker för kunna utveckla komponenter och system baserat på aktuellt teknologikoncept. För att verifiera processen utvecklades ett lastgaller. Prototyper togs fram som provades både statiskt och dynamiskt som visade att en bra överensstämmelse mellan simulering och provning. Projektets parter kommer att implementera teknologin i respektive parts portfölj och de framtagna prototyperna kommer vara viktiga ingredienser i att kunna marknadsföra teknologin.

Upplägg och genomförande

De deltagande parterna i projektet hade kompletterande kompetenser vilket nyttjades för att optimera genomförande av projektet. Swerea-SICOMP använde sin forskningsbakgrund för att utreda de grundläggande momenten av teknologiutvecklingen. Industriparter fokuserade på industrialiserings och produktionsfrågor samt demonstratorutveckling och utprovning. Det övergripande upplägget för projektet var att industriparterna bidrog med sin insats och att bidraget från FFI-programmet nyttjades för att finansiera akademiparten, verktyg, prototyper och provning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2013-04712

Statistik för sidan