Effektiv drönarinspektion med 3D-verktyg

Diarienummer 2018-01754
Koordinator SPOTSCALE AB
Bidrag från Vinnova 721 125 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Syfte och mål

Med hjalp av avancerad bildigenkanning och 3D-visualisering kommer inspektion med dronare att effektiviseras avsevart, målet är att det ska gå snabbare och sakrare att aterfinna de platser pa ett objekt dar skador har hittats vid tidigare kontroller än med manuella metoder.

Förväntade effekter och resultat

En inspektor ska kunna atervanda till en fastighet for aterkommande kontroll och då sakerstaller stodverktyget att man inte missar uppfoljning av identifierade omraden med begynnande skador. Problemomraden kan snabbt fotograferas av dronarpiloten som får feedback på att allt nödvändigt är dokumenterat och sedan satts bilderna i sitt sammanhang i en tredimensionell modell, dar befintliga och nya skador effektivt kan dokumenteras och monitoreras.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet startar med datainsamling av ett antal olika typiska inspektionsobjekt och därefter sker iterativ utveckling och tester av fältprogramvaran. Kiwa Inspecta står för UAV flyg och expertis kring inspektion och Spotscale utvecklar algoritmer och mjukvara.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.