Effektbaserad underhållplanering och support för framtida flygsystem

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB, Support and Services
Bidrag från Vinnova 3 810 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning Nationella flygtekniska forsknings programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

Projektet ska undersöka, utveckla och demonstrera effektiva metoder för hantering och kontroll av underhåll och stöd för morgondagens flygsystem, genom att utforska ett system-av-system tänkande kombinerat med nya och anpassade matematisk optimeringsmodeller och metoder. Mål: Nya metoder för storskalig systemoptimering. Reducerad livscykelkostnad för underhåll av flygplan. Ökad konkurrenskraft på grund av ökad prestanda.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten från detta projekt kommer att vara relevanta och viktiga för flygindustrin på både kort och lång sikt. Modeller och algoritmer kommer att ligga till grund för nya beslutsstödsverktyg inom underhållsdomänen för flygsystem. Dessutom skapas möjligheter att knyta ihop planeringsområdena för taktiskt användande och det operativa underhållet och därmed öka flygsystemets totaleffekt.

Planerat upplägg och genomförande

Det finns två projektpartners, Saab AB och Chalmers Universitet - Matematiska institutionen. Chalmers har en stor erfarenhet av matematiska modelleringsmetoder för optimering av underhållsproblem och Saab har stark kompetens inom underhållsdomänen samt inom utveckling av system-av-system. Därför skapar dessa partners ett starkt projektteam med förmåga att genomföra framgångsrik forskning. Saab kommer att fungera som projektledare och leda genom en anpassad version av praktisk projektledning (PPS) eller jämförbar projektledningsteknik.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 november 2017

Diarienummer 2017-04879

Statistik för sidan