Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effektbaserad underhållplanering och support för framtida flygsystem

Diarienummer
Koordinator Saab AB - SAAB AB, Support and Services
Bidrag från Vinnova 3 810 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2021
Status Avslutat
Utlysning Nationella flygtekniska forsknings programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

Syftet med projektet är att modellera och förstå olika affärsmodeller kopplat till underhållskedjan för avancerade materielsystem. Syftet är också att modellera och optimera i "system av system" som en sammansatt helhet. Underhållskedjan är en mycket lämplig tillämpning då den består av flera aktörer och flera verksamheter som är sammanlänkade i ett flöde och en värdekedja. Målet med projektet är att nå en ökad förståelse för prestandamässiga skillnader mellan tillgänglighetskontrakt och "turn-tid" kontrakt, samt att öka kompetensen inom optimering av system av system.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i två verktyg, en optimerande modell, som utgående från supply-chain planering genom livscykeln, möjliggör en teoretisk jämförelse mellan olika affärsmodeller, samt en optimeringsmodell som prototyp för framtida beslutsstöd. Förväntade effekter: Ökad konkurrenskraft - Förväntas uppnås genom interna följdprojekt. Ökad effektivitet inom försörjningskedjan och kundens operationer: - Uppnås genom interna projekt. Ökad förmåga kring optimering inom system av system - Forskningsresultaten visar på optimering av flera kopplade verksamheter.

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande Chalmers och Saab har arbetat tätt ihop kring den industriella problemdefinitionen och modelleringen. Chalmers har inriktat sig på att utveckla dessa modeller och metoder för att optimera affärsmodellerna och jämföra dessa. Saab har inriktat sig på att ta fram en demonstrator av en underhållskedja som sedan skall vidareutvecklas i olika följdprojekt. Upplägg och genomförande har varit framgångsrikt och ömsesidigt kunskapsutbyte har stärkt banden mellan industri och akademi. Covidproblematiken har påverkat arbetet, men har inte varit avgörande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 januari 2022

Diarienummer 2017-04879

Statistik för sidan