Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Edtech testbädd

Diarienummer
Koordinator Nacka kommun
Bidrag från Vinnova 475 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt

Syfte och mål

En testbädd för edtech är ett väsentligt verktyg för att utveckla skola, utbildning och lärande så att vi får medborgare som är välutbildade hela livet och som bidrar till ett hållbart demokratiskt samhälle. Vår studie har visat att en testbädd behövs för att närma utbildning till den digitala utvecklingen. En förutsättning för att en testbädd för edtech ska bli verklighet är att den utgår från lärbehov och accelererar bolagens utveckling. Projektet har identifierat betydande värdeskapande hos lärare, elever, huvudmän och bolag.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genomfört sex huvudaktiviteter och identifierat drivkrafter för en testbädd, att upphandling är en knäckfråga som en testbädd måste förhålla sig till, vilka värden en testbädd måste skapa för testare och testmiljöer för att långsiktigt fungera, att testbädden måste kunna guida testare kring praxis och lagstiftning som rör personuppgifter och standardisering samt att en testbädd behöver vara nationell med ett internationellt nätverk för att vara intressant för testare att delta i.

Upplägg och genomförande

Under sex månader har projektet genomfört workshops, enkäter, studiebesök, intervjuer samt diskuterat med experter och intressenter. Aktiviteterna har genomförts i enlighet med planen och uppfyllt förväntningarna. Parallellt har projektet knutit kontakter med edtech startups, myndigheter, intressenter och utbildningsaktörer såväl nationellt som internationellt. Vi kan konstatera att det pågår en utveckling av testbäddar på flera håll i världen som vår testbädd bör ha ett utbyte med.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2018

Diarienummer 2018-03669

Statistik för sidan