Edtech testbädd

Diarienummer 2018-03669
Koordinator Nacka kommun
Bidrag från Vinnova 475 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt

Syfte och mål

Testbädden stödjer entreprenörer, startups och etablerade företag att utveckla, verifiera och validera sina edtechprodukter på den svenska marknaden och möjliggör därmed etablering på en hemmamarknad, vilket kan vara en förutsättning för att växa vidare ut i världen. Testbädden minskar också glappet mellan lärande och den digitala utvecklingen och bidrar på så sätt till det globala målet om en god utbildning för alla.

Förväntade effekter och resultat

Genom att testa på plats tillsammans med elever och deltagare i kurser kan processerna mötas och kunskapen om behov och möjligheter höjas. Med mer hållbara produkter utvecklade och testade i lärmiljöer ökar en testbädd också möjligheten för edtechbranschen att växa, utvecklas globalt och bidra till ett högt innovationstempo inom utbildningssektorn.

Planerat upplägg och genomförande

Tematiska workshops och resor kring, lärare, elevers behov och krav på digitalisering, upphandlingens möjligheter, krav på en testbäddsfunktion, praxis och regelverk samt internationell utblick. Deltar gör lärare och huvudmän från olika skolformer, branschorganisationen Swedish Edtech Industry, edtech företag och forskare. Nacka kommun är koordinator. Förberedelseprojektets mål att ta reda på vilka förutsättningar som behöver vara tillgodosedda hos testbäddsutvecklarna (utbildningsaktörer) och testarna (edtech bolagen) för att en testbädd ska kunna öppna i Nacka.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.