Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EasyAngle - Kompetensförstärkning inom affärutveckling för att ta en innovation till marknad

Diarienummer
Koordinator Meloq AB
Bidrag från Vinnova 199 200 kronor
Projektets löptid april 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla en plan för lasering av EasyAngle utanför Norden. Detta gjordes framgångsrikt under projektets gång och det är idag denna plan som ligger till grund för företagets internationaliseringsaktiviteter.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade effekterna av resultatet av detta projekt är att vi på ett snabbt och effektivt sätt kan lansera EasyAngle utanför Norden. Vi har redan idag etablerat samarbete med partners i Frankrike och Schweiz och för diskussioner med ett flertal partners i andra länder.

Upplägg och genomförande

En analys av olika lanseringsstrategier utanför Norden, t.ex. direktsälj, distributörer, agenter, etc. utvärderades av konsulten i samarbete med bl.a. Business Sweden. Därefter identifierades ett antal nyckelpartners som konsulten tillsammans med en av grundarna besökte. Dessa besök var ett bra sätt att skapa en personlig relation vilket gjorde det möjligt att snabbt starta kommersiella samarbeten.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01694

Statistik för sidan