E! Celtic-Plus 5G PERFECTA

Diarienummer 2018-00735
Koordinator Ericsson AB
Bidrag från Vinnova 9 969 996 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - december 2020
Status Pågående
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering