EUREKA CELTIC 5G PERFECTA

Diarienummer 2018-00735
Koordinator Ericsson AB
Bidrag från Vinnova 9 969 996 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - december 2020
Status Pågående
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering

Syfte och mål

Hantera utmaningarna inom 5G: utveckla Quality of Experience- (QoE)-kraven från ett användarperspektiv för nya lågfördröjningstjänsterna; identifiera och utveckla Quality of Service (QoS) och QoE-relaterade datakällor och skapa nya modeller; utveckla maskininlärningstekniker och analysmetoder lämpliga för realtidssystem med krav på resurseffektiva distribuerade beräkningar samt skapa smarta, intelligent mjukvara baserat på tekniker för strömmande data och maskininlärning för övervakning och automatiserad nätdrift, lokalt och globalt i realtid.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade nyckelresultat omfattar: 1) automatisk resurshantering för applikationer där användarupplevelsen är lika essentiell som nättjänstens prestanda; 2) optimerad tjänsteleverans och resurshantering lämplig för att uppfylla kritiska applikationskrav i en 5G-miljö genom våra metoder. Vi räknar med att detta generellt förbättrar kvaliteten för tjänster som videoleverans av högkvalitetsvideo över 5G, och gör det möjligt för 5G-näten att kunna leverera affärskritiska tjänster till industrin med tillräcklig hög, och framför allt pålitlig nivå på kvaliteten

Planerat upplägg och genomförande

Konsortiets sammansättning är noga utvalt på basis av teknisk kompetens inom viktiga områden som QoE/QoS, mätteknik, nätverksinfrastruktur, hantering och styrning av nät, optimering av kritiska tjänster, samt AI/maskininlärning för decentraliserade system. Den huvudsakliga inriktningen är fokuserad på effektiv informationshantering, analys och maskininlärningstillämpningar för hantering och styrfunktioner i 5G-nät. Demonstrationer av tekniska resultat av projektets nyckelresultat planeras i ett scenario för mobil tillämpning av strömmande information.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.