Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DUVEDMODELLEN FÖR LOKALSAMHÄLLEN 2.0 Hållbar landsbygds- och samhällsbyggnadsstyrning genom lokal samverkan

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - Research Office
Bidrag från Vinnova 9 687 500 kronor
Projektets löptid september 2020 - augusti 2022
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Projektet har varit engagerat i innovationsdrivna insatser lokalt på mikronivå i byn Duved, Åre kommun i Jämtland. Lösningar har utvecklats utifrån Duvedbornas behov inom områden som boende, livsmedelsförsörjning, service, kultur och digitalisering. Insatsernas resultat ska knytas samman med fokus på att systematisera erfarenheterna och sprida dem nationellt, på makronivå. Detta ska ske genom att testa metoder för framtida investeringar i sociala värden, analyser av lokalsamhällen, samt hantering av framtida lokala sociala konsekvenser med särskilt fokus på hälsa.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har uppnått följande mål En samverkansplan har utvecklats med målet att engagera bybor till delaktighet och inflytande. Bygglovsansökan är inlämnad för fem arkitektritade hyreshus. Ett planeringsunderlag är framtaget för ett storskaligt växthus - ”Drivhuset” - som innefattar lokalodlad mat och som även ska fungera som mötesplats. Duvedmodellen har bidragit till Agenda 2030 genom den förskola som ska byggas i Duved, med lån via en social investeringsmodell. Omfattande planerings- och arbetsinsatser har genomförts inför Duvedmodellens nationella uppskalning.

Upplägg och genomförande

Duvedmodellens innovativa kärna är den samverkansplan - styrning genom lokal samverkan - som utvecklats av företrädare för Åre kommun, Årehus AB, Eau et Gaz AB, Duved Byförening, Tyréns och KTH. Samverkansplanen är grundad i s.k. nätverksstyrning med syftet att lokala aktörer i Duved medges formell rådighet över byns utveckling. Ändamålet är dels att på mikronivå stödja de lokala utvecklingsplanerna i Duved, dels att på makronivå studera samverkansplanens styrkor och svagheter samt potential till nationell uppskalning och implementering.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2023

Diarienummer 2020-01851

Statistik för sidan