DUDE utveckling

Diarienummer 2017-03980
Koordinator JUST MOVE ME DUDE AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet är att undersöka marknadsmässiga förutsättningar genom att kunna utveckla anpassade produkter och kartlägga och prioritera delmarknader i Tyskland för att sedan etablera kanaler och optimera försäljning. Vårt mål är att sälja 30 000 enheter (pcs) på den tyska markanden fram till 2020.

Förväntade effekter och resultat

Våra förväntade effekter är att vi 2020 har startat ett samarbete med 5 större onlineföretag i Tyskland. Efter 5 år förväntar vi oss att ha en etablerad marknad i Tyskland och börjat att etablera oss på flera utländska marknader. Vårt mål är att sälja 30 000 enheter (pcs) på den tyska markanden fram till 2020. varav år 2018 = 5 000 pcs år 2019 = 10 000 år 2020 = 15 000

Planerat upplägg och genomförande

1. Starta ett arbete för att undersöka marknadsmässiga förutsättningar och sälja in DUDE på den tyska marknaden genom samarbete med passande agenter. 2. Utveckla nya produkter anpassade till målmarknaden.

Externa länkar

DUDE Packaging design long-lasting, reusable gift boxes.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.