Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DS Test Site Göteborg

Diarienummer
Koordinator RISE VIKTORIA AB - RISE VIKTORIA AB - Göteborg
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - april 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Viktiga resultat som projektet gav

Målet för projektet var att etablera en Test Site med automatiserade fordon i Göteborg inom Drive Sweden (DS). RISE Viktoria driver programområdet Test Site Göteborg inom DS. Vi har kommit fram till att varje projekt bemannas och organiseras från fall till fall. Det pågår dessutom en förstudie Verklighetslabb Göteborg med Trafikkontoret Göteborgs Stad och RISE Viktoria.

Långsiktiga effekter som förväntas

I Göteborg pågår stora samarbetsprojekten DriveMe, ElectriCity och DenCity med etablerade organisationer. Inom Drive Sweden har ett programområde Test Site Göteborg etablerats för att utveckla fler pilotprojekt samt stödja företag och organisationer som vill bedriva försöksverksamhet med automatiserade fordon i systemlösning. I projektet har en plan tagits fram, för en första tillämpning med självkörande, elektriska minibussar på Lindholmen. Denna planen är underlag för projektet Shared Shuttle Services inom DS Krabat som startar i maj 2017.

Upplägg och genomförande

Projektet var upplagt i arbetspaket som alla skall bidra med delar i projektplanen för minibussar och till organisationen. För samtliga paket gäller att det okända skall utforskas men att balansera risken. Viktiga arbetspaket är Validering, Affär och organsation, Teknik, Legalt Ramverk, Användaracceptans. Projektet styrdes agilt med tvåveckors sprintar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04622

Statistik för sidan