Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Drönare för 3D-modeller av dynamiska händelseförlopp

Diarienummer
Koordinator SPACEMETRIC AB
Bidrag från Vinnova 1 374 644 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Syfte och mål

Projektet Spacetime har resulterat i en programvara, som i realtid genererar 4D-modeller från två videofilmer från två drönare. Med 4D-modell menar vi en tidsberoende, ständigt föränderlig 3D-modell, som inkluderar inte bara statiska objekt som byggnader och träd utan även rörliga objekt och händelser, som t.ex. människor, djur, fordon, vatten, eld och rök. Projektet har även resulterat i en preliminär patentansökan, då vi tror oss vara först i världen med att generera 3D-modeller av rörliga objekt från två eller fler rörliga plattformar/drönare.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en programvara, som i realtid ger 4D-modeller från videofilmer från två drönare. En 4D-modell är en tidsberoende, ständigt föränderlig 3D-modell, med både statiska objekt (byggnader, träd...) och rörliga objekt/händelser (människor, djur, fordon, vatten, eld, rök...) Projektet har lett till en preliminär patentansökan - vi tror oss vara först i världen med att generera 3D-modeller av rörliga objekt från två eller fler rörliga plattformar/drönare. Spacetime transformerar även de två videofilmerna till en 3D-video som kan ses i stereo med 3D-glasögon.

Upplägg och genomförande

Tre flygningar med två drönare flögs med videoinspelning. Programvaran Spacetime utvecklades. 4D-modeller realtidsberäknades med GPU-programmering. Videoavkodning, brusfiltrering, kantextraktion och bildpyramidgenerering görs med GPU. Tidssynkade bildpar matchas/orienteras för att ses med 3D-glasögon. Ett 3D-punktmoln per bildpar skapas/visas i eller nära realtid. För realtidsberäkning görs ett glest punktmoln då videon spelas för att se hur bildparen ska transformeras för att ses i 3D. När filmen pausas skapas ett tätare punktmoln för interaktiv navigering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 april 2018

Diarienummer 2018-01756

Statistik för sidan