Drönare för 3D-modeller av dynamiska händelseförlopp

Diarienummer
Koordinator SPACEMETRIC AB
Bidrag från Vinnova 1 374 644 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Syfte och mål

Projektet Spacetime har resulterat i en programvara, som i realtid genererar 4D-modeller från två videofilmer från två drönare. Med 4D-modell menar vi en tidsberoende, ständigt föränderlig 3D-modell, som inkluderar inte bara statiska objekt som byggnader och träd utan även rörliga objekt och händelser, som t.ex. människor, djur, fordon, vatten, eld och rök. Projektet har även resulterat i en preliminär patentansökan, då vi tror oss vara först i världen med att generera 3D-modeller av rörliga objekt från två eller fler rörliga plattformar/drönare.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en programvara, som i realtid ger 4D-modeller från videofilmer från två drönare. En 4D-modell är en tidsberoende, ständigt föränderlig 3D-modell, med både statiska objekt (byggnader, träd...) och rörliga objekt/händelser (människor, djur, fordon, vatten, eld, rök...) Projektet har lett till en preliminär patentansökan - vi tror oss vara först i världen med att generera 3D-modeller av rörliga objekt från två eller fler rörliga plattformar/drönare. Spacetime transformerar även de två videofilmerna till en 3D-video som kan ses i stereo med 3D-glasögon.

Upplägg och genomförande

Tre flygningar med två drönare flögs med videoinspelning. Programvaran Spacetime utvecklades. 4D-modeller realtidsberäknades med GPU-programmering. Videoavkodning, brusfiltrering, kantextraktion och bildpyramidgenerering görs med GPU. Tidssynkade bildpar matchas/orienteras för att ses med 3D-glasögon. Ett 3D-punktmoln per bildpar skapas/visas i eller nära realtid. För realtidsberäkning görs ett glest punktmoln då videon spelas för att se hur bildparen ska transformeras för att ses i 3D. När filmen pausas skapas ett tätare punktmoln för interaktiv navigering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.