Drönare för 3D-modeller av dynamiska händelseförlopp

Diarienummer 2018-01756
Koordinator SPACEMETRIC AB
Bidrag från Vinnova 1 488 400 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Syfte och mål

Drönare för 3D-modeller av dynamiska händelseförlopp Projektet ska i nära realtid ge 3D-modeller från drönardata, både från fasta objekt och pågående skeenden som t.ex. fordon i rörelse och rökplymer. En användare kan se dynamiska förlopp precis som man i dag ser statiska 3D-modeller, dvs. från de vinklar och med den inzoomning som man vill. Projektet genomförs i nära samarbete med brukare inom brandförsvar. FMV bidrar med kompetens ur ett möjligt användarperspektiv. Inom projektet tas en mjukvara fram, som kontinuerligt skapar 3D-modeller från videoströmmar i nära realtid.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer förbättra förståelsen av händelseförlopp genom kontinuerligt uppdaterade 3D-modeller i nära realtid för att ge bättre förmåga än idag att följa skeenden, t.ex. fordon i rörelse, bränder och rökplymer. Exempel på tillämpningar är insatsledning vid idrottsevenemang och bränder, men även kartläggning av fasta och rörliga objekt före och under insats samt analys efter insats. Potential finns även för exempelvis fartygsidentifiering och insatser mot illegalt fiske och trafficking samt visning av 3D-bilder av rörelser hos folkmassor.

Planerat upplägg och genomförande

Spacemetric leder arbetet och utvecklar avancerade fotogrammetriska funktioner. Försvarets materielverk och Storstockholms brandförsvar deltar i kravställning/uppföljning. Arbetsmoment: Projektledning (maj 2018 - jun 2019) Kravställning (maj-jun 2018) Generering av drönarvideo (jun 2018) Sensormodellering (blocktriangulering/självkalibrering, jun - sep 2018) 3D-modellering (bildmatchning i nära realtid av statiska/rörliga objekt, okt 2018 - apr 2019) Visualisering (demoförberedelser, apr - maj 2019) Demo av prototyp, utvärdering (maj - jun 2019)

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.