Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Drive Sweden Test Site Stockholm

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Integrated Transport Research Lab, MMK
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Projektet har bidragit till att Stockholm, och organisationer verksamma där, får en ledande position inom utveckling av självkörande fordon för delad mobilitet om ´Mobilitet som tjänst´. Projektet har ökat kunskapen kring tekniska, regulatoriska, användar-, affärs- och policy-frågor och krav för att självkörande fordon ska kunna användas på ett effektivt och hållbart sätt. Projektet har koordinerat och korsbefrukta pågående projekt och initiativ inom området, ökat deras synlighet och genomfört demo och testaktiviteter i Stockholm/Kista.

Resultat och förväntade effekter

- projektet har skapat en testsite i form av en plattform där organisationer kan mötas och utbyta kunskap samt testa/demonstrera och utvärdera teknik, tjänster och affärsmodeller kring självkörande fordon. Att skapa en testsite tar lång tid, och detta projekt har bidragit med att bygga en grund och en organisation som stödjer fortsatt arbete. - Den 6 september 2017 arrangerades en demonstrationsdag i Kista där projektets alla parter deltog. Demonstrationen visades för över 100 yrkesverksamma inom transportbranschen samt för en öppen publik.

Upplägg och genomförande

Projektets aktiviteter har planerats och styrts av en koordineringsgrupp med en person från vardera part och med ITRL, KTH, som projektledare. För att lösa specifika uppgifter, framför allt relaterade till förstudier, studentprojekt och demonstrationsdagen har nödvändiga personella resurser tillsats. Projektledaren har rapporterat till Drive Swedens programkontor. Koordineringsgruppen har träffats regelbundet, ca 10 gånger per år. Projektet har fungerat som en ´ledningscentral´ för att hålla samman och synkronisera och korsbefrukta pågående aktiviteter

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05140

Statistik för sidan