Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Drive Sweden - System och tjänster för mobilitet, 2021

Diarienummer
Koordinator Ericsson AB
Bidrag från Vinnova 2 500 425 kronor
Projektets löptid februari 2021 - december 2022
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har fokuserat på två områden. Tillsammans har Scania och Ericsson studerat vilken infrastruktur som behövs för autonom körning i samhället kan införas. Vad kan dagens 5G nät stödja för funktioner som medför att autonom körning blir säker och kan införas i framtiden. Även analys av kravet på extern infrastruktur typ V2X har genomförts. I logistik delen har studier av olika flöden som handlar om effektivisering av paket distribution genomförts. Fokus har varit på att se om delnings ekonomi av infrastruktur och data kan hjälpa branschen att minska kostnader och miljöpåverkan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har skapat resultat för hur nästa steg i samverkan mellan Ericsson och Scania skulle kunna se ut. Intresse finns att fortsatt nyttja Innovation cloud för visualisering och data delning. Projektet har också lagt en grund för olika tester av användarfall som Scania vill genomföra i Södertälje. För Logistik delen har olika aktörer deltagit för att studera hur en effektivsering av olika logistik flöden skulle kunna ske. Problemet i dag är att varje leverantör har egen infrastruktur. Med delningsekonomi kan infrastruktur och data delas för att minska kostnader och miljöpåverkan

Upplägg och genomförande

Projektet har varit delat i två delar. En infrastruktur del med Ericsson och Scania som huvudaktörer. Den andra delen har var Lindholmens Science park och Ericsson som huvud intressenter. Kopplingar har också involverat andra närliggande logistik projekt. Båda projektet har genomförts och resultat har skapat förutsättningar för nästa steg. I delen Ericsson och Scania kommer en del att utveckla vidare i FFI projektet Future 5G ride. För logistik delen kommer resultaten att fortsatt utvecklas i projekten Smart Hem och closer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 mars 2023

Diarienummer 2021-01113

Statistik för sidan