DMrail - digitalisering av underhåll för en hållbar järnvägsinfrastruktur

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB, VÄSTERÅS
Bidrag från Vinnova 4 411 951 kronor
Projektets löptid juni 2019 - maj 2022
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

DMrail syftar till att förbättra befintliga underhållssystem för att öka drifttiden för järnvägsinfrastrukturen. Projektet kommer att använda innovativa metoder för kontinuerlig hälsokontroll, datadrivet beslutsfattande och effektiv användning av underhållsresurser. DMrail adresserar digitaliseringsdimensionen av InfraSweden2030-utlysningen och tar oss ett steg närmare en uppkopplad transportinfrastruktur.

Förväntade effekter och resultat

DMrail-projektet kommer att implementera kärnfunktioner för intelligent datadrivet prediktivt underhåll. Projektets innovationspotential ligger i att skapa enkla innovativa mätmetoder, problemfri installation och rationell dataöverföring för automatisk fjärrstyrd diagnos/analys av underhållsbehov.

Planerat upplägg och genomförande

DMrail kommer att öka den teknisk mognadsgraden för befintliga underhållssystem, öka värdet på järnvägsmarknaden och förbättra den grundläggande tekniknivån hos järnvägsoperatörerna. Två prototyper för AI-baserad anomalidetektering och prediktion av återstående användbart liv (RUL) kommer att demonstreras på Arlandabanan med hjälp av data från installerade sensorer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 april 2019

Diarienummer 2019-01112

Statistik för sidan