Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DMrail - digitalisering av underhåll för en hållbar järnvägsinfrastruktur

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB, VÄSTERÅS
Bidrag från Vinnova 4 411 951 kronor
Projektets löptid juni 2019 - augusti 2022
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång Lösningar för en hållbar transportinfrastruktur

Viktiga resultat som projektet gav

DMrail siktade mot att förbättra befintliga underhållssystem för att öka drifttiden för järnvägsinfrastrukturen. Projektet skulle använda innovativa metoder för kontinuerlig hälsokontroll, datadrivet beslutsfattande och effektiv användning av underhållsresurser. DMrail arbetade med digitaliseringsdimensionen av InfraSweden2030-utlysningen och för att ta oss ett steg närmare en uppkopplad transportinfrastruktur.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets innovationspotential ligger i att skapa enkla innovativa mätmetoder, problemfri installation och rationell dataöverföring för automatisk fjärrstyrd diagnos/analys av underhållsbehov. Valideringen av projektresultaten var en nyckelfaktor. Fältdata från Bombardier har använts för att bedöma giltigheten av lösningarna inklusive Cloud- och Edge ML-avvikelsedetektering. Trafikverkets Ofelia-databas gjorde att vi kunde analysera faktiska fel och jämföra dem med våra algoritmer.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i ett samarbete mellan aktörerna i projektkonsortiet - mot en mycket innovativ teknisk lösning för tågkommunikationsinfrastruktur och järnvägssignaleringssystem (med förbättrad överlevnadsförmåga). DMrail har skapat dynamiska datadrivna prediktiva underhållsmetoder som har validerats av infrastrukturägarnas och baserat på deras behov - främst syftat till att minska felresultatet på nyckelfunktionerna hos växlar och spårkretsar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 oktober 2022

Diarienummer 2019-01112

Statistik för sidan