Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

DIY Ideathon - en verktygslåda för idéutveckling och social innovation

Diarienummer
Koordinator ANOTHER TOMORROW AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Genom utveckling av plattformen SHARE (i dagsläget en prototyp) - som bjuder in användarna/deltagarna till en plattform för samskapande och självförverkligande genom att dela och utbyta perspektiv, historier, kunskap, utmaningar och idéer i form av videoklipp - har projektet skapat verktyg som uppfyller målet att, i ett långsiktigt perspektiv, bidra till en positiv, medskapande introduktion i det svenska samhället genom att stötta nyanlända att skapa egna professionella och sociala initiativ.

Resultat och förväntade effekter

Plattformen SHARE (se hemsidan eller kontakta projektgruppen för mer info) har arbetats fram för och med målgruppen och har utvecklats i en iterativ process. Plattformen är ett alternativt sätt till introduktion i samhället, genom möjligheten att dela, titta, lära, bidra och känna sig delaktig. SHARE kan, i ett nästa steg, vidareutvecklas, skalas upp och förvaltas för att i ett långsiktigt perspektiv kunna stötta människor att gå från passiv individ till delaktig samhällsmedborgare.

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts i enlighet med ursprungligsplanen. Utfallet och huvudaktiviteterna presenteras i detalj i bilaga. En utmaning i projektet var att nå målgruppen/testanvändare. Vi fattade tidigt ett beslut att samarbeta med kommuner/statliga organisationer som har ett stort ansvar över nyanländas etablering. Dock hade aktörerna begränsad tid för projektet. En lärdom är att redan vid projektetstart ha en eller flera aktiva projektpartner som representerar målgruppen, för en mer effektiv kontakt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 mars 2017

Diarienummer 2017-01137

Statistik för sidan