Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DISTINCT Distribuerade mätningar av ICT-användning

Diarienummer
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Kista
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har identifierat lösningar för att utveckla en integritetsgranskad plattform för distribuerade mätningar av internettrafik. Mätplattformen inkluderar både teknisk mätutrustning, en internetpanel av slutanvändare samt granskningsprocesser för hur mätning, insamling och lagring av data ska göras för att inte inkräkta på slutanvändarens personliga integritet. Projektet har också skapat ett starkt konsortium med expertis inom juridik, teknik samt representativa urval och panelkonstruktion som representerar alla delar projektets värdekedja.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av projektet är ett starkt branschöverskridande konsortium som kan utveckla de lösningar som har identifierats av projektet. Förväntade resultat efter ett samverkansprojekt är en testpanel på ca 100 hushåll, en teknisk plattform för mätning, insamling och lagring av data samt processer för integritetsgranskning i alla delar av mätplattformen inklusive internetpanelen.

Upplägg och genomförande

Arbetet i initieringsprojektet har organiserats i tvärvetenskapliga workshops där vi har diskuterat de olika delarna av projektet, integritet/juridik, teknisk mätplattform samt Internetpanel, och hur dessa kopplas till varandra med fokus på integritet och nytta. Under det arbetet har vi också ställt upp värdekedjan för projektet och kartlagt vilken kompetens som behöver adderas för att genomföra ett fortsatt samverkansprojekt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-00755

Statistik för sidan