Dimensioneringsmetodik för tryckbelastad NCF komposit

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 2 504 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Nationella flygtekniska forsknings programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

Tillförlitlig och rationell dimensionering av flygmotorkomponenter i komposit kräver att nya materialmodeller och beräkningsmetoder utvecklas. Snäva trappningar av armeringen krävs genom hela komponenten med vågigheter i armeringen som följd vilka leder till reducerad tryckhållfasthet hos kompositen. Projektets mål är att utveckla och verifiera en dimensioneringsmetodik som beaktar samverkan mellan vågigheter på olika skalor, och dess effekt på kompositstrukturens tryckhållfasthet.

Förväntade effekter och resultat

Projektet utförs som ett doktorandprojekt och skall förutom en doktorsexamen resultera i ett dimensioneringsverktyg anpassat för industriell tillämpning. Dimensioneringsmetodiken kommer dessutom att göras tillgänglig för andra branscher med behov av lätta strukturer med komplexa geometrier. Speciellt kommer bilindustrin och dess underleverantörer att kunna nyttja denna då snarlika materialsystem är aktuella för fordonstillämpningar.

Planerat upplägg och genomförande

Under första delen av projektet har relationen mellan bunt/lamellvågighet och tryckbeteende hos kompositen kartlagts och modellerats. En direkt metod för karaktärisering av buntvågighet har även utvecklats. Detta fortsättningsprojekt fokuserar på utveckling och verifiering av en dimensioneringsmetodik som beaktar samverkan mellan vågigheter på olika skalor, till följd av trappningar, drapering och textilstruktur, och dess effekt på kompositstrukturens tryckhållfasthet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 november 2017

Diarienummer 2017-04867

Statistik för sidan