Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Dimensioneringsmetodik för tryckbelastad NCF komposit

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 2 504 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Nationella flygtekniska forsknings programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

En metod för att prediktera tryckbrott har framgångsrikt utveklats där uppmätt fibervågighet och dess inverkan på tryckhållfastheten inkluderas. Metoden har först demonstrerats på kupongnivå för att sedan tillämpas på komponentnivå. Doktoranden knuten till projektet har som följd av projektarbetet tagit ut doktorsexamen från Chalmers.

Resultat och förväntade effekter

Metodiken för analys av fibervågighet har använts på en för GKN intressant flygmotorkomponent och därmed kunnat jämföra materialet mot paneler för materialprovning. Resultatet är dels en förmåga att prediktera brott men också ökat förståelsen kring vilken prestandaförbättring som är möjlig vid utveckling av nya materialsystem som bygger på ’Non Crimp Fabric’-material.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit en förlängning av ett doktorandprojekt där genererad kunskap omsatts till ökad produktkunskap för GKN. Tack vare synergier med andra initiativ på GKN har mekanisk provning kunnat utföras på realistisk komponentnivå och med stöd från RISE Sicomp har högkvalitativ utvärdering skett både under och efter provning. Resultat har analyserats och visat på användbarheten av Chalmers utvecklade metodik.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 januari 2020

Diarienummer 2017-04867

Statistik för sidan