Digitalt spelbaserat läromedel i matematik med syfte att inspirera och inkludera fler elever

Diarienummer 2018-01236
Koordinator Visedu AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla ett matematikläromedel som visar matematikens syfte och tillämpningar i verkligheten för att hjälpa lärare motivera sina elever och höja måluppfyllelsen. Målet på sikt är att bidra till att höja andelen elever som får gymnasiebehörighet. Detta projekt har tagit oss fler steg närmare dessa mål då vi nu har en alfaversion redo för skarp testning och utvärdering mot slutanvändarna. Vi har även tagit fram konkreta strategier kring försäljning och distribution, utifrån samtal med kund, vilka vi kommer slipa på ytterligare med feedback från testerna.

Resultat och förväntade effekter

Vad projektet ämnade att resultera i var huvudsakligen den alfaversion av läromedlet som skulle testas i höst, och detta resultat har vi uppnått. Utöver det så har vi arbetat med verifiering av konceptet och affärsmodell. Det kommer att tas mer slutgiltiga beslut kring dessa frågor under och efter testerna genomförts. De långsiktiga effekterna av projektet är vad som styr och driver oss framåt men de finns inga nämnvärda effekter att tala om i detta skede.

Upplägg och genomförande

Upplägget var att fokusera på två huvudsakliga aktiviteter. Utveckling av läromedlet, samt verifiering av behov och affärsmodell. Utvecklingsarbetet fortskred bra där vi använde en iterativ utvecklingsmetodik och genomförde regelbundna tester internt och externt. Verifieringsaktiviteterna bestod främst av samtal med användare och beslutsfattare. Dessa har lett till att vi är säkra på behovet och intresset. Avsaknaden av en bra prototyp var dock begränsande. Skarpa tester kommer vara avgörande för att validera konceptets effektivitet och kunna besluta om affärsmodell.

Externa länkar

Informationen som återfinns här är en beskrivning av läromedlet och dess nytta. Det är även en distributionskanal.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.