Digitalt spelbaserat läromedel i matematik med syfte att inspirera och inkludera fler elever

Diarienummer 2018-01236
Koordinator Visedu AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - augusti 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Projektets syfte är att utveckla en alfaversion av ett spelbaserat läromedel i matematik, Mathetopia, för skarp testning på ett femtiotal svenska skolor hösten 2018. Mathetopia går ut på att visualisera matematikens syfte och tillämpningar i verkligheten för att göra lärandet mer engagerande och meningsfullt, samtidigt som det är adaptivt och hjälper lärare med att möta elevers olika behov. Målet med projektet är även att ta fram och verifiera en skalbar affärsmodell som möjliggör internationell expansion.

Förväntade effekter och resultat

Förväntad effekt är att utveckla ett nytt och unikt läromedel som bidrar till att lösa de viktigaste problemen som lärare möter i matteundervisningen idag. Förväntningen är att läromedlet ska genomgå lyckade tester hösten 2018, som leder till en första kundbas med referenskunder som kan bidra till att skapa förtroende för att fler skolor ska börja använda läromedlet. Vilket kommer möjliggöra finansiering, organiskt och/eller riskkapital för skalning. Förväntad effekt på 5 års sikt är bidra till att andelen elever som inte har godkänt i matematik efter nian minskar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet innefattar ett flertal aktiviteter. Utveckling av läromedlet, innehåll och mjukvara, kommer genomföras kontinuerligt och iterativt. Regelbundna användartester kommer göras på samarbetsskolor för att samla in återkoppling kring innehåll, funktion och interaktion. Verifiering av marknad och affärsmodell genom intervjuer och demonstrationer med kunder kommer genomföras löpande. Arbetet med verifiering av skalbar affärsmodell görs även med stöd av inkubatorn LEAD och ev. Business Sweden.

Externa länkar

Hemsida för beskrivning av tjänsten och lite kort om oss som företag. Kommer även vara portalen för att skapa konton. Hemsida om oss som företag.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.