Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitalt marknadsföringsverktyg som genom segmentering av användare matchar säljbudskap mot potentiell kund.

Diarienummer
Koordinator GOFRENDLY AB - GOFRENDLY AB/SUP46
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Vi har under projektets gång utvecklat en driftklar beta-version som vi under projektets gång testats med bra resultat. Vi kan till viss del tillgodose partners behov med segmentering vilket gynnar oss i säljprocessen och tagit vår produkt till nästa nivå. Detta är ett viktigt steg för att företaget ska kunna dra in intäkter samt påvisa mognad inför nästa kapitalanskaffning. Dock insåg vi redan innan projektets start att vi behöver utveckla verktyget ytterligare men för det behövs en längre period av testning av beta-versionen samt ytterligare kapital.

Resultat och förväntade effekter

Genom nya verktyget har vi knutit fler nya partners till oss och har starkare säljargument när vi genomför säljarbetet. Vi har tagit in riskkapital vilket detta projekt och utveckling har varit en bidragande orsak till framgången. Med genomförande av intervjuer har vi utvecklat vår affärsmodell. Som planerat är vår beta-version ett bra första steg för att vidareutveckla annonsverktyget och ger oss bra anvisning för framtida fortsatta förbättringar.

Upplägg och genomförande

Vid behovsanalysen gav öppna samtal en bättre förståelse än det tänkte frågeformulär. Bolagen skilde sig i stor grad hur de jobbade med sina säljbudskap och de hade kommit olika långt med den digitala förståelsen för marknadsföring. Det blev mer relevant med utvecklandet av vårt backend än faktiskt visuell design för våra partners. Men vi ser att med fortsatt utveckling av appen kommer det ge fler möjligheter att utveckla designen för verktyget än det i dagsläget är möjligt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04076

Statistik för sidan