Digitalt marknadsföringsverktyg som genom segmentering av användare matchar säljbudskap mot potentiell kund.

Diarienummer 2017-04076
Koordinator GOFRENDLY AB - GOFRENDLY AB/SUP46
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Bygga en plattform för digital marknadsföring genom att i vår databas bygga ett matchningsverktyg mellan annonsörer/partners och potentiella kunder. Detta innebär en mer pricksäker och relevant annonsering av säljbudskapet vilket ger högre relevans för mottagaren samt skapa mervärde till våra användare. Målet är att ha en driftklar beta-version av annonsverktyget som kan tillgodose nuvarande/nya partners behov av segmentering av våra användare för en mer pricksäker och relevant annonsering.

Förväntade effekter och resultat

Det läggs 15 miljarder på digital marknadsföring enbart i Sverige. För GoFrendly betyder projektets att kunna stå sig i konkurrens bland övriga annonsplattformar samt bygga en hållbar affärsmodell. Målet är att ha det antal planerade stora annonspartner i appen per månad efter avslutat projekt. Detta kommer bevisa vår ekonomiska kapacitet vilket stärker oss när vi ska ta in kapital för en A-runda.

Planerat upplägg och genomförande

Intervjuer med nuvarande och tänka partners för att få förståelse för hur de idag leverera sitt säljbudskap och hur de jobbar med mätverktyg, hantering av kampanjer, uppföljning mm. Bygga ett administrationsverktyg för ett välfungerande och enkelt system för att praktiskt hantera säljbudskapen i vår applikation samt utforma utrymmen i appen samt ett gynnsamt användargränssnitt. Validera bärigheten av plattformen från våra kunders perspektiv samt få in de första intäkterna. Testa och utvärdera, korrigera för att jobba mot vår skalbara affärsmodell och framtida tänka partners.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.